Iedere volwassen Nederlander moet een eigen potje krijgen om zich zijn leven lang te kunnen bijscholen. Dat vindt een commissie die door minister Jet Bussemaker was gevraagd advies uit te brengen over het zogenoemde 'leven lang leren'.

Dit scholingsbudget, de 'individuele leerrekening', wordt gevuld door de overheid, door werkgevers en door de budgethouder zelf, als het aan de commissie ligt.

De commissie, onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Jolande Sap, wijst erop dat de vaste baan voor het leven van voorheen nauwelijks meer voorkomt. Omdat de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld de opkomst van robots snel verandert, dreigen mensen die niet verder leren buiten de boot te vallen, waarschuwt zij.

Behalve een leerrekening moet er ook een digitaal cv komen waarin alle kennis én ervaring van de eigenaar wordt vastgelegd. Bijscholing zou ook beter moeten aansluiten op de behoeften van werkenden en op de regio waarin zij werken. Ten slotte bepleit de commissie betere samenwerking tussen alle betrokkenen en een 'deltacommissaris' die op dit alles toeziet.

Het plan van de commissie-Sap doet denken aan de 'ontwikkelrekening' die de Sociaal Economische Raad (SER) vorige week opperde. Zowel de SER, een belangrijke adviseur van het kabinet, als de commissie hoopt dat de onderhandelaars over een nieuwe regering hun plannen in een regeerakkoord opnemen.

ANP)