De beursgang flopte omdat de winst de helft lager bleek te zijn.

Diverse kopstukken in het bestuur van laadpaalbedrijf EVBox zijn vervangen door mensen van moederbedrijf Engie. Een van hen is CFO Rob Blasman, die vertrok in april 2021. In september is COO Peter van Praet geschorst. H

un vertrek zou samenhangen met de mislukte beursgang en fouten in de boekhouding die de winst ten onrechte verdubbelden. De positie van CEO Kristof Vereenooghe is onduidelijk. Dat schrijft het FD, dat ook wijst op andere bestuurders die onlangs EVBox verlieten of hun vertrek aankondigden: Hugo Pereira en Chief Commercial Officer Bram Poeth. Ook de raad van commissarissen is bijna helemaal vernieuwd.

Het FD deed onderzoek naar EVBox na de mislukte beursgang van de laadpaalbouwer. De beursgang van het bedrijf werd vlak voor 2022 afgeblazen, nadat de jaarcijfers over 2020 alsmaar waren uitgesteld. Daarnaast werd gemeld dat de jaarcijfers over 2019 herzien moesten worden, evenals de toekomstscenario's en het bedrijfsplan. 

Uit het voorlopige jaarverslag van de holding EV Charged blijkt nu dat er 'materiële' fouten zijn ontdekt in de jaarrekening over 2019, zo schrijft het FD verder. Die zijn volgens het bedrijf zelf ontstaan door 'oversight or misuse of facts'. EVBox heeft de vraag van de krant niet beantwoord of het bij de term 'misuse' in het jaarverslag gaat om mogelijk opzettelijk gemaakte fouten.

Het FD meldt verder dat de aanpassingen onder meer leidden tot een aanzienlijke daling van de behaalde marge over 2019. Die moest juist omhoog om de forse beurswaarde waar te maken. De brutomarge in 2019 is na correctie 6,5 miljoen euro lager uitkomt, ongeveer de helft van het eerder becijferde resultaat. Ook omzet en verlies zijn aangepast in vergelijking met de goedgekeurde jaarrekening 2019. Het gevolg is volgens het FD dat EVBox er veel minder florissant voorstaat dan was gedacht.

Engie kocht het internationaal opererende EVBox in 2017, een start-up die installaties ontwikkelt om elektrische auto’s te laden. De Amerikaanse beursgang had het bedrijf op 1 miljard dollar moeten waarderen.

Accountant EY ging eerder akkoord met de nu gecorrigeerde cijfers over boekjaar 2019, vervolgt het FD. De krant voegt eraan toe dat EY al jaren de boeken van EVBox controleert. De externe accountant heeft de nieuwe jaarrekening over 2020 nog niet afgetekend.

Remco Samuels is benoemd tot interim-CEO van EVBox, afkomstig van Engie Global Development. Daar komt ook Imen Marrak vandaan, die het bestuur heeft versterkt.