CFO: van cijferaar naar strategische businesspartner

De rol van de finance-afdeling in organisaties is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dankzij technologie is er veel meer inzicht beschikbaar gekomen in allerlei financiële data. Daarnaast is samenwerking binnen een finance-afdeling veel efficiënter geworden door een professionele informatievoorziening. De tijd dat de finance-afdeling alleen bezig was met kosten is voorbij. Een moderne afdeling maakt gebruik van de beschikbare operationele data door deze te analyseren en op basis daarvan het management te voorzien van data-driven informatie en adviezen voor de toekomst.

Een moderne finance-afdeling is dienstverlenend en werkt nauw samen met andere afdelingen om knelpunten én kansen te identificeren, gebaseerd op feiten in plaats van aannames. Uitgangspunten zijn operational excellence, het zo veel mogelijk automatiseren of uitbesteden van routinematige transacties en een focus op waardetoevoegende activiteiten.  
 
Een onderzoek van Oracle, Accenture en Longitude Research uit 2013 onderstreept deze trend. De studie is twee jaar geleden gepubliceerd, maar nog steeds zeer actueel. De onderzoekers stelden toen vast dat de rol van de CFO verandert. Zij identificeerden vier kerntrends die twee jaar na dato niets aan actualiteit hebben ingeboet.
 
1. Moderne CFO’s zijn pleitbezorgers van technologie. Zij erkennen de waarde van de digitale ontwikkelingen voor de financiële functie en de onderneming als geheel. Zij richten zich op het opbouwen van kennis en expertise op het gebied van analytics en mobiele en social toepassingen die direct toepasbaar zijn in workflows. Meer en meer CFO’s stimuleren transformatieprojecten waarbij de finance-afdeling via eigen operationele kennis, analytics en budgetexpertise een concrete bijdrage levert aan de business.

2. De moderne finance-afdeling biedt inzichten en waarde aan alle onderdelen van de organisatie. In plaats van het analyseren van historische gegevens en het creëren van statische rapporten biedt de afdeling inzicht in wat er zich afspeelt in de organisatie en geeft zij sturingsinformatie voor wat betreft mogelijke acties. Toekomstgerichte CFO’s zorgen ervoor dat hun teams beschikken over de juiste analysetools en applicaties die hen helpen bij planning en besluitvorming.

3. De moderne finance-afdeling is servicegericht en fungeert als strategische businesspartner.  Doordat analytics ingebed is in de financiële processen, kunnen afdelingen optreden als dienstverlener en als partner op het gebied van strategieontwikkeling. Daarnaast zorgen moderne afdelingen ervoor dat businessunitmanagers toegang hebben tot selfservice-mogelijkheden zodat ze zelf rapporten kunnen ontsluiten en analyseren. Ook maken teams gebruik van de nieuwe technologieën op het gebied van social, mobile en samenwerking.

4. Moderne finance-teams richten zich op het ondersteunen van operationele productiviteit en efficiency. Uiteindelijk doel is operational excellence binnen alle onderdelen op basis van gestandaardiseerde businessprocessen en realtime data. 
 
Duidelijk is dat technologie en finance nauw verbonden zijn en dat die verbinding alleen nog maar sterker is geworden sinds de publicatie van deze studie. Dit thema wordt ook behandeld tijdens de Oracle Digital Leadership Summit 2016 op dinsdag 8 december 2015. Mis het niet! Inschrijven kan hier.

Downloaden? Klik hier!