Bredase uitspraak erfbelasting bedreigt familiebedrijven

De rechtbank in Breda oordeelde vorige maand dat de fiscus een onaanvaardbaar groot onderscheid tussen de erfbelasting op ondernemings- en privévermogen maakt. De vrijstellingen voor ondernemers aan wie een bedrijf wordt nagelaten, zou ook moeten gelden voor particulieren die een privévermogen erven.


De Belastingdienst heeft al aangekondigd dat zij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Grietje Frederiks, estate planner bij accountantskantoor Accon avm, verwacht dat de uitspraak op lange termijn vooral nadelig is voor familiebedrijven omdat de vrijstellingen voor het ondernemingsvermogen waarschijnlijk drastisch worden ingeperkt. De uitspraak van de rechter is baanbrekend, maar de kans dat de fiscus de erfbelasting ook voor privévermogens aanpast is niet reëel. Als er aanpassingen in de huidige regelgeving worden gedaan, zal dat dus eerder in het nadeel van ondernemingsvermogens zijn dan in het voordeel van privévermogens.

Frederiks stelt dat de fiscus in het achterhoofd moet houden dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen dient om liquiditeitsproblemen bij de vererving en overdracht van met name familiebedrijven te voorkomen. Jan Kees de Jager paste de Successiewet in 2009 aan om het aantrekkelijker te maken om een familiebedrijf voort te zetten. Familiebedrijven zorgen in Nederland voor bijna de helft van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Juist in de economische crisis moeten we proberen om deze bedrijven in stand te houden.

Ondernemers doen er nu goed aan om alvast na te denken over een vervroegde bedrijfsoverdracht, zodat zij de bestaande vrijstelling nog optimaal kunnen benutten.