Veel bedrijven betalen onnodig een hogere premie om zich te beschermen tegen wanbetaling of negatieve gevolgen van faillissement van een leverancier. Dat komt doordat zij vaak te lang wachten met het nemen van maatregelen om kredietrisico's af te dekken.

Door tijdig de risico’s in kaart te brengen, zijn bedrijven voordeliger uit, kunnen zij belangrijke concurrentievoordelen behalen en hebben zij meer ruimte om te ondernemen. Dat concludeert Aon Risk Solutions in de whitepaper ‘Kredietrisico’s managen in roerige tijden’. De whitepaper is te downloaden via www.aon.nl/kredietrisico.

Strengere regelgeving en zware financiële marktomstandigheden maken traditionele oplossingen, zoals een kredietverzekering, steeds duurder. In sommige gevallen zijn dergelijke oplossingen in het geheel niet mogelijk. Ook stellen aandeelhouders en investeerders steeds strengere eisen om de bedrijfscontinuïteit te beschermen. Voor organisaties kan dat tot gevolg hebben dat een grote order van een klant met een hoog risicoprofiel niet door kan gaan. Daardoor missen zij omzet en kan de handelsrelatie met strategische klanten beschadigd raken.

__________________________________________________________________________________
Volg de Vijfdaagse opleiding Risicomanagement | 35 PE punten

Tijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Wat gebeurt er als morgen uw grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Na afloop zet u uw kredietverstrekker op scherp en creëert u samen met uw handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

‘Gezonde’ klanten tijdig afdekken

Het aanbod van innovatieve oplossingen om meer complexe kredietrisico’s af te dekken, neemt toe. Oplossingen op de kapitaalmarkt, zoals de contracten waarbij de risico’s aan een derde partij worden overgedragen, kunnen de benodigde garanties vaak tegen gunstige tarieven leveren. Het is dan wel noodzakelijk om kennis van zaken te hebben en tijdig actie te ondernemen. Veel organisaties sluiten dergelijke garantiestellingen pas af op het moment dat het risicoprofiel van hun klant is toegenomen. Hoewel het tegenstrijdig lijkt om garantiestelling in te kopen op het moment dat de markt nog veel vertrouwen heeft in zakenpartners, kan het tientallen procenten schelen in de premie. Vaak is het mogelijk om voor een langere periode de risico’s af te dekken tegen een vaste premie. Neemt het risicoprofiel toe, dan blijft de premie gelijk.


Adviezen
Hoewel het voordelen biedt, stelt Aon in de whitepaper dat organisaties de stap naar de kapitaalmarkt weloverwogen moeten maken. “Iedere oplossing heeft zijn eigen voor- en nadelen,” zegt Floris Hollestelle, werkzaam bij Aon Risk Solutions en mede-auteur van de whitepaper. “Om kredietrisico’s weloverwogen af te dekken, moeten organisaties strategische kredietrisico’s monitoren, weten welke mogelijkheden er zijn om deze af te dekken en criteria bepalen wanneer deze risico’s worden overgedragen. Verder is het belangrijk dat er een structuur staat waarmee risico’s snel en efficiënt kunnen worden overgedragen.”


Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende traditionele en innovatieve oplossingen voor het afdekken van kredietrisico’s.

Bron: Aon