Bedrijven betalen 6 dagen sneller in 2013

Nederlandse bedrijven betalen sneller hun rekeningen. Nadat de betaalmoraal van Nederlandse bedrijven vorig jaar een dieptepunt bereikte, wordt dit jaar gemiddeld 6 dagen sneller betaald: 26 dagen na vervaldatum tegen 32 dagen vorig jaar.


Dat staat niet op zichzelf: bedrijven treffen meer maatregelen om tijdige betaling te stimuleren. Daarbij schuwen ze creatieve oplossingen, zoals ruilhandel, niet. Toch is er nog veel te winnen. Een kwart van de bedrijven (25%) liep afgelopen jaar meer dan 1% van de omzet mis door niet betaalde facturen.
 
Dat concludeert het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) op basis van de Creditmanagement Trendmeter 2013. Dit onafhankelijke onderzoek wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd onder een representatieve groep van 120 credit managers van Nederlandse bedrijven.
 
Nadat de betaalmoraal van Nederlandse bedrijven vorig jaar een dieptepunt bereikte, staan facturen dit jaar een stuk minder lang open. Net als vorig jaar wordt driekwart (73%) van de rekeningen binnen de afgesproken termijn betaald.
 
Optimisme over betaalmoraal
Een meerderheid van de credit managers (64%) ziet facturen gemiddeld even lang of zelfs korter open staan dan vorig jaar. De betaalmoraal van Nederlandse organisaties lijken zij een stuk positiever te beoordelen: zeven van de tien (71%) noemen deze redelijk of goed. Vorig jaar deelde 60% die mening. Ook komend jaar zien zij positief in: zeven op de tien (71%) verwachten dat de betaalmoraal verbetert of gelijk blijft. Vorig jaar was dat nauwelijks een kwart (26%).
 
Naast het stimuleren van tijdige betalingen, zoeken organisaties ook naar creatieve oplossingen. Zo is 13% van de bedrijven afgelopen jaar in aanraking gekomen met ruilhandel. Vorig jaar was dat bij 9% het geval. Een op de tien bedrijven (10%) heeft ook daadwerkelijk ruilhandel toegepast, tegen 7% vorig jaar.
 
Overheid nog altijd slechte betaler
Over de betaalmoraal van de overheid zijn credit managers minder positief gestemd. Minder dan een derde van hen (29%) noemt de betaalmoraal van de overheid redelijk of goed. Dat staat in schril contrast met de betaalmoraal van het bedrijfsleven, die door 71% als redelijk tot goed wordt genoemd. De overheid is een slechte betaler, vinden net als vorig jaar bijna vier op de tien credit managers (36%).
__________________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie

Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

De overheid houdt zich volgens een kwart van de credit managers (26%) wel beter aan de afgesproken betalingstermijn dan vorig jaar. Maar de betaalmoraal van de overheid is vatbaar voor verdere verbetering. Zo is meer dan de helft van de credit managers (55%) van mening dat de betalingsmoraal van de overheid sneller kan verbeteren. De betalingstermijnen die de overheid hanteert, zijn volgens meer dan de helft (53%) te ruim.
 
Aandacht credit management toegenomen
Dat organisaties hun rekeningen sneller betaald krijgen, staat niet op zichzelf. Zij treffen meer maatregelen om tijdige betaling te stimuleren. Zo schakelen bedrijven sneller een incasso-organisatie in om openstaande rekeningen te vorderen: gemiddeld na 71 dagen. Vorig jaar was dit nog 74 dagen; in 2009 zelfs pas na 89 dagen. Driekwart van de bedrijven (74%) geeft aan dat het vak van credit manager het afgelopen jaar belangrijker is geworden. De helft (48%) is er meer in gaan investeren.
 
“De onverminderde aandacht voor credit management betaalt zich uit,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “Dat is een positieve ontwikkeling voor de gehele economie, want te laat of niet betalen werkt door in de hele keten. Op tijd betalen bevordert de liquiditeitspositie van organisaties en biedt de economie een enorme impuls.”
 
Credit managers onderschrijven de stelling van de branchevereniging. Als rekeningen langer dan 92 dagen open staan, komt hun liquiditeit in gevaar, zeggen ze. Een kwart van de bedrijven (25%) heeft afgelopen jaar meer dan 1% van de omzet moeten afschrijven door oninbare vorderingen. Vorig jaar was dat 20%.
 
Bron: VCMB