Er zijn per 1 januari 2014 veel veranderingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrecht. Payroll- en HR-dienstverlener SD Worx geeft een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen die in 2014 op het gebied van arbeidsrecht gaan spelen voor organisaties met buitenlandse werknemers in dienst.


Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer

Werkgevers moeten voor alle werknemers van buiten de EU/EER en Kroatië in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV), dit geldt niet voor Roemenen en Bulgaren. Het is voor werkgevers vanaf 1 januari 2014 (nog) lastiger een tewerkstellingsvergunning te krijgen. De Eerste Kamer stemde op 12 november 2013 in met het wetsvoorstel voor herziening van de Wet Arbeid Vreemdelingen waarin dit wordt geregeld. Enkele aanscherpingen die deze herzieningswet met zich meebrengt, zijn:
- Tewerkstellingsvergunningen worden nog maar voor maximaal één jaar toegekend
- Bij verlenging van de werkzaamheden moet een geheel nieuwe vergunning worden aangevraagd
- Werkgevers moeten een marktconform loon betalen en minimaal het voltijds minimumloon betalen, ook als de werknemers in deeltijd werken

Nieuwe salarisnorm kennismigrant en verhoging leges

Kennismigranten, hoogopgeleiden en houders van een Europese Blauwe Kaart moeten voldoen aan een looncriterium. In plaats van een looncriterium per jaar is per 1 januari 2014 overgegaan op een looncriterium per maand. Ook geldt sinds 1 januari 2014 dat het loon giraal moet worden uitbetaald op een bankrekening die op naam van de werknemer staat.

Vrijstelling TWV-plicht voor trainingen en zakelijke besprekingen
Er komt een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor werknemers van internationale concerns die trainings- en opleidingssessies gaan volgen bij een concernonderdeel in Nederland. Op dit moment is voor deze werkzaamheden nog een TWV vereist. Ook de TWV-vrijstelling voor zakelijke besprekingen zal, waarschijnlijk, worden gewijzigd.

Registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen
Niet-ingezetenen zijn mensen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Per 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving en een Burgerservicenummer.

“Naast bovengenoemde ontwikkelingen voor organisaties met buitenlandse werknemers in dienst, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 november 2013 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend”, zegt Huub Paffen, Manager Service Optimization bij SD Worx. “Dit voorstel betreft nog meer wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers en de Werkloosheidswet. Deze wijzigingen zijn nog niet per 1 januari 2014 ingegaan, maar zijn op veel bedrijven van toepassing. Daarom is het voor werkgevers erg belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen omtrent arbeidsrecht, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.”

Bron: SD Worx