Bedrijven hoeven minder af te schrijven op niet-betaalde rekeningen. Dit jaar gaat het om 1,5 procent van de totale omzet, vorig jaar was dat nog 2,1 proce

Daarmee wordt ongeveer 3,2 miljard euro minder afgeschreven.Door de verbeterende economie worden rekeningen ook sneller voldaan. De gemiddelde betalingstermijn nam met vier dagen af.

De overheid doet nog altijd het langst over het betalen van een rekening en wacht gemiddeld 35 dagen met een betaling. Dat was in 2017 nog 38 dagen. Bedrijven onderling betalen gemiddeld na 28 dagen, vier dagen minder dan een jaar eerder. Consumenten betalen in doorsnee na zeventien dagen, waar dat in 2017 nog twintig dagen was.

Bedrijven geven het vaakst aan dat te late betalingen komen door inefficiëntie van processen.