De meeste selecteren hun clouddienstverleners alleen op prijs. Meer dan acht op de tien organisaties erkent dat zij niet beschikken over adequate kennis, vaardigheden en competenties om cloud-oplossingen te managen, blijkt uit onderzoek van Verizon en Turbonomic.

Uit het resulterend rapport, gebaseerd op de antwoorden van 1821 ICT-beslissers uit alle werelddelen, blijkt ook dat 70% van die organisaties beslissingen over investeringen in multi-cloud-oplossingen  puur op prijs neemt, terwijl 51% erkent dat minstens een beoordeling van  de betreffende SLA’s (service level agreements) of de algehele kwaliteit van de aanbieding bepalend zouden moeten zijn.
 
Geen wonder dat de betreffende dienstverleners enorm geplaagd worden door vragen van die klanten om en over assurance, over de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening.
 
Natuurlijk zijn de kosten (en kostenbesparing) een belangrijk element in de keuze voor een cloud-dfientenleverancier, aldus de onderzoekers. Maar succes of falen van een cloud-oplossing is van zó veel meer aspecten afhankelijk. Een goedkope auto verbruikt misschien wel meer benzine dan een duurder model, en moet vaker terug naar de garage voor onderhoud en reparaties. Dat geldt ook voor (mult)clouddiensten.
En: een cloud-oplossing, hoe aantrekkelijk ook, is zelden een panacee voor alle problemen van een organisatie. 
 
45% van de ondervraagden is van mening dat de ‘public cloud ‘ nooit voor 100% eigen datacentra zal vervangen; 34% aarzelt nog steeds en denkt pas  ‘over een jaar of tien’ naar de cloud te migreren.
 
Het rapport is hier te downloaden.