CFO's en financieel directeuren hebben veel moeite met het behouden van financiële topprofessionals. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Robert Half, wereldleider op het gebied van gespecialiseerde arbeidsbemiddeling.

In Nederland maken zes op tien (60%) financieel directeuren zich zorgen over het verlies van hun beste medewerkers in het komende jaar.

Het wervingsproces van gekwalificeerde financiële professionals kost bedrijven veel tijd en geld. Het is daarom van belang dat nieuwe werknemers een aantal jaar bij het bedrijf werkzaam blijven. Bij de meeste bedrijven gaan zelfs al nieuwe werknemers weg binnen het eerste jaar. De redenen hiervoor zijn vaak dat de werknemer geen klik heeft met de bedrijfscultuur, niet aan de verwachtingen kan voldoen of onvoldoende geïntegreerd is in het team.

“In de huidige arbeidsmarkt voor financiële professionals is een ‘war for talent’ aan de gang,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Bedrijven moeten zich realiseren dat het daarbij niet alleen gaat om het werven van topmedewerkers, maar dat het behouden van huidige medewerkers evenveel aandacht vraagt. Een hoog personeelsverloop kan namelijk serieuze implicaties hebben voor de productiviteit en de moraal binnen het bedrijf. Door medewerkers een carrièreperspectief te bieden, hen extra te belonen door middel van een bonus of hen meer flexibiliteit in werktijd en werklocatie te geven, kunnen bedrijven medewerkers aan zich binden en zullen zij minder snel van baan wisselen.”
__________________________________________________________________________________
Toon uw vacature aan 130.000 Finance Professionals
Breng uw vacature voor 400 euro onder de aandacht van 130.000 (!) finance professionals. Uw vacature wordt getoond op Finance.nl (grootste niche vacaturesite), getwitterd naar 12.000 finance professionals, getoond op FM.nl (50.000 abonnees), gemaild en getoond op LinkedIn (20.000 leden van de Finance Professionals Netherlands groep). Ga direct naar Finance.nl.
__________________________________________________________________________________

Bij het aannemen van nieuw personeel, is de verwachting van bijna de helft (47%) van de financieel directeuren dat medewerkers gemiddeld tussen 3 en 5 jaar bij hetzelfde bedrijf werkzaam blijven. Meer dan één op vier (28%) verwacht zelfs dat medewerkers langer dan 10 jaar binnen het bedrijf zullen werken, maar er wordt geregeld niet aan deze verwachtingen voldaan. In werkelijkheid is slechts 20% zo lang bij het bedrijf werkzaam.

“De verwachtingspatronen van financieel directeuren verschillen sterk,” licht Stephan Renken toe. “Het is van belang deze verwachtingen tijdens het wervingsproces al met kandidaten te delen. Zij moeten niet alleen technisch in staat zijn om hun werk uit te voeren, maar er dient ook een match te zijn tussen het bedrijf en de werknemer, en de verwachtingen van beiden. Wanneer hier in het wervingstraject te weinig aandacht aan is besteed, zien we regelmatig dat werknemers al binnen het eerste jaar het bedrijf verlaten. Dit kost bedrijven onnodig veel tijd en geld.”

Bron: Robert Half