Zwaardere belasting beloningen

Het kabinet wil beloningen die in zijn ogen excessief zijn, zwaarder belasten. De minister en de staatssecretaris van Financiën dienden hiervoor op 13 mei een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Dit voorstel bevat drie fiscale maatregelen.

Twee hiervan hebben directe gevolgen voor de werkgever. De werkgever is bij werknemers met een jaarloon vanaf 500.000 euro over vertrekvergoedingen hoger dan één jaarloon een heffing verschuldigd van 30 procent. Deze werkgeversheffing komt naast de loonheffing die de werknemer over de totale ontslagvergoeding is verschuldigd.

De maatregel geldt voor dienstbetrekkingen die op of na 1 januari 2009 eindigen. Vanaf 2010 is de werkgever ook belastingheffing verschuldigd over backservice-premies voor werknemers met een pensioengevend loon vanaf 500.000 euro.

Het gaat dan om werknemers die deelnemen in een eindloonregeling. De
heffing bedraagt vijftien procent over een forfaitair berekende backservice. Verder is voorgesteld carried interest-achtige beloningen vanaf 2009 bij de ontvanger tot maximaal 52 procent progressief te belasten, als resultaat uit overige werkzaamheden.

Het gaat om inkomsten uit bepaalde soortaandelen, vorderingen of rechten die men ter beloning toekent. Vaak gaat het om werknemers die betrokken zijn bij private equity-transacties. Dit voorstel maakt inbreuk op de hoofdregel. Aandelen, vorderingen en rechten die niet tot een aanmerkelijkbelangpakket behoren, vallen namelijk normaliter in box 3 en zijn belast tegen een effectief belastingtarief van 1,2 procent.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen