‘Zorgen zzp’ers om Wet DBA onnodig’

De invoering van de Wet DBA roept veel vragen op. Volgens Randstad zijn die vragen terecht, maar zijn zorgen die veel zzp'ers zich maken om het wel of niet kunnen voldoen aan de wet onnodig.

“Met een goede analyse en een goed advies is het in de meeste gevallen mogelijk om de zzp’er ook onder de Wet DBA in te blijven huren,” aldus Arco Elsman, zzp-programmadirecteur bij Randstad Groep Nederland. Randstad voerde een DBA-verificatie uit onder 555 zzp’ers waarna uiteindelijk 99,8% DBA-proof was.

DBA-verificatie

Van 1 mei tot en met 1 september voerde Randstad een DBA-verificatie uit voor 555 zzp’ers die volgens de nieuwe Wet DBA willen gaan werken. Deze zzp’ers doen opdrachten bij 20 bedrijven. 30% van deze zzp’ers was in eerste instantie niet ‘DBA-proof’. Na analyse en advies van gespecialiseerde juristen, voldeed 99,8% van de opdrachten aan de voorwaarden.

“De VAR was een goedkeuring vooraf. De Wet DBA gaat uit van de werkelijke arbeidsrelatie. Dat vereist een uitgebreide analyse van de arbeidsrelatie op basis van arbeidsrechtelijke en fiscale wetgeving. We zien dat bij een gedegen analyse en juridisch advies het voor met name hoog opgeleide zzp’ers gewoon mogelijk blijft om onder de nieuwe wet te blijven werken,” licht Elsman toe.

Eerdere scans van Randstad lieten zien dat 95% van de zzp’ers die nu volgens de VAR werkt nog niet DBA-proof is. Dat kwam met name doordat zzp’ers onder de VAR géén goede opdrachtomschrijving hadden. Daarnaast werkten ze te lang bij één opdrachtgever. Dit maakt dat deze arbeidsrelaties onder de Wet DBA als dienstverband kunnen worden gekwalificeerd.

Onderscheid in zzp’ers

In de beoordeling of een zzp’er DBA-proof is, is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten zzp’ers. Er zijn grofweg drie groepen zzp’ers te onderscheiden. Zo is er de groep die voor particulieren werkt zoals schilders, hoveniers, etc. Bij hen is overduidelijk dat ze géén dienstverband hebben en geen modelovereenkomst nodig hebben. Voor deze mensen verandert in feite niets.

Dan zijn er zzp’ers die vanuit een expertise voor veel verschillende bedrijven kleine klussen doen. Bijvoorbeeld vertaalklussen, een muzikant die een optreden verzorgt of iemand die een logo ontwerpt voor een bedrijf. Een offerte of opdracht die ze hiervoor gebruiken is voor deze groep over het algemeen genoeg, een modelovereenkomst is vaak niet nodig.

De derde groep bestaat uit zzp’ers die veelal als interim worden ingehuurd door bedrijven of overheden. Dit is een groot deel van de zzp-populatie. Op deze groep heeft de Wet DBA de meeste invloed. Hun feitelijke werkzaamheden mogen namelijk niet onder leiding en toezicht plaatsvinden.

Snel weer aan de slag

Arco Elsman: “Deze grootste groep ‘interimmers’ helpen we met een zogenoemde vijf-O aanpak. We kijken naar Opdracht, Overeenkomst, Omvang, Omgeving en Ondernemer. We zien een groot onderscheid tussen opleidingsniveau. Hoog opgeleiden voldoen makkelijker aan de Wet DBA dan laag opgeleiden. De laatste groep heeft namelijk eerder te maken met leiding en toezicht en kan daarmee vaak niet voldoen aan de O van Omgeving.” Over deze aanpak vindt structureel overleg met de Belastingdienst plaats.

DBA-verificatie

De 555 zzp’ers die zijn beoordeeld verrichten projectwerkzaamheden op het gebied van management, project management, design, IT, business consultancy, toezicht, audit, marketing en communicatie, coaching en customer relation. De opdrachtgevers zijn financiële instellingen, productie bedrijven, bedrijven in de proces industrie, zakelijke dienstverlening, healthcare, IT dienstverlening en constructie.

Gerelateerde artikelen