Zorgen over betaalbaarheid van loonstijgingen

Loonstijgingen fnuiken aanpassing aan energietransitie
Loon- & arbeidskosten

Werkgevers maken zich zorgen over de betaalbaarheid van loonstijgingen. Hoewel vakbonden blijven streven naar koopkrachtverbetering voor werknemers, pleiten werkgevers voor een evenwichtige benadering. Daarvoor waarschuwen werkgeversbonden. Ze vinden dat het cao-overleg met de vakbonden meer moet gaan over verhoging van de productiviteit, oftewel slimmer en efficiënter werken. Als dit niet gebeurt, kan het verhogen van de prijzen niet uitblijven wat de inflatie aanwakkert, waarschuwt de werkgeversvereniging AWVN.

  • Werkgevers waarschuwen voor inflatie-effecten van loonstijgingen.
  • Koppeling van beloning aan bedrijfsdoelstellingen wordt geadviseerd.
  • Gedifferentieerde loonstijgingen kunnen loonverhoudingen verstoren.

Teruglopende loonsverhogingen

Hoewel de gemiddelde loonsverhoging in dit jaar al afgesloten cao’s 5,7 procent bedraagt, is dit lager dan de 7,1 procent in 2023. Werkgevers benadrukken dat het niet alleen om loonsverhogingen moet gaan, maar ook om het verbeteren van de productiviteit. Als bedrijven niet investeren in efficiënter werken, kan dit op termijn de betaalbaarheid van lonen in gevaar brengen. De enige uitweg lijkt dan het verhogen van prijzen om meer inkomsten te genereren. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Koppeling van beloning aan doelstellingen

De AWVN pleit voor meer afspraken in cao’s waarbij beloningen worden gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen. Bijvoorbeeld dat personeel alleen een verhoging krijgt als het lukt om de omzet naar een bepaald niveau te tillen. Daarnaast hoopt de werkgeversvereniging dat het gesprek tussen vakbonden en werkgevers zich meer richt op duurzame inzetbaarheid, arbeidstijden en digitalisering.

Gedifferentieerde loonstijgingen

Een ander opvallend punt is dat nog steeds veel cao-afspraken worden gemaakt voor gedifferentieerde loonstijgingen. Dit betekent dat werknemers in lagere loonschalen meer loonsverhoging krijgen dan collega’s in hogere loonschalen. Hoewel dit kan bijdragen aan gelijkheid, waarschuwt AWVN-voorman Raymond Puts dat het ook kan leiden tot minder prikkels voor medewerkers om promotie te maken en dat loonverhoudingen uit balans kunnen raken.

Samenvatting

In een tijd waarin loonstijgingen en inflatie de gemoederen bezighouden, is het cruciaal dat werkgevers en vakbonden samenwerken om een evenwichtige aanpak te vinden. Het verhogen van lonen moet hand in hand gaan met het verbeteren van de productiviteit, zodat bedrijven aantrekkelijk blijven voor werknemers en de betaalbaarheid van lonen gewaarborgd blijft.

Gerelateerde artikelen