Zorgen om werknemers met schulden

Werkgevers willen meer doen vanwege de negatieve impact op de organisatie.

De overgrote meerderheid van werkgevers (79 procent) wil werknemers met schulden helpen. Bijna 60 procent ziet dat zelfs als zijn verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW.

Het onderzoek laat zien dat de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland omvangrijk is en in alle sectoren speelt. 80 Procent van de werkgevers heeft wel eens te maken met werknemers met schulden, waarvan 12 procent vaak. En 85 procent ziet ook de negatieve impact daarvan binnen hun organisaties. De helft van de werkgevers maakt zich zorgen en vindt dat ze voldoende doet, terwijl 90 procent open staat om (nog) meer te doen voor hun werknemers

Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW gaan samenwerken aan een landelijk platform, waar deelnemende bedrijven ervaringen kunnen delen en zich committeren aan het meten en verbeteren van de financiële gezondheid van hun medewerkers. Het onderzoeksrapport biedt werkgevers handvatten voor oplossingen en een gestructureerde aanpak.

Punt is wel dat werkgevers in de aanpak tegen problemen aanlopen, met name met betrekking tot de privacy(regels). Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW vraagt zich bijvoorbeeld af je het gesprek aan gaat als je vermoedt dat er iets met een medewerker aan de hand is. “Niet iedereen zit er op te wachten dat ‘de baas’ zich met zijn of haar privézaken ‘bemoeit’, hoe goed bedoeld ook. En schaamte speelt ook vaak een rol.”

Het resultaat is dat werkgevers vaak pas laat doorhebben dat er iets aan de hand is. Bij 62 procent is dat pas als er loonbeslag wordt gelegd. Dat is zonde, omdat juist in de fase daarvoor het nodige kan worden gedaan, aldus de onderzoekers.

Uit eerder onderzoek van Deloitte komt naar voren dat 8 procent (630.000) van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft en dat bijna 50 procent financieel kwetsbaar is. Ruim 40 procent van deze groep (250.000 huishoudens) heeft een werkende kostwinner. Omdat het hier puur om geregistreerde schulden gaat, is de totale omvang van de problematiek naar verwachting nog een stuk groter.