Zorgen in familiebedrijven over duurzaamheid

Alleen duurzame bedrijven zijn levensvatbaar denken directeuren

Bijna zestig procent van de directeuren van familiebedrijven maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties. Zij vinden dat duurzaamheid voor de volgende generatie binnen hun familie belangrijker is dan voor de huidige generatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen. Jongere generaties in bedrijfsfamilies maken zich het meest druk over duurzaamheid binnen het familiebedrijf. 92 procent van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar geeft aan dat zij duurzaamheid van redelijk tot zeer groot belang vinden. Bij de oudste leeftijdsgroep sokt dit percentage bij 38.

Zeventig procent van de directeuren van familiebedrijven zegt omarming van duurzaamheid van wezenlijk belang te vinden voor de continuïteit van het bedrijf. Zonder de transitie richting duurzaamheid heeft het bedrijf in de toekomst nauwelijks meer bestaansrecht. Een van de belangrijkste ambities van directeuren van familiebedrijven (72%) is dat het bedrijf bekend wil staan als een aantrekkelijke werkgever op het gebied van duurzaamheid en duurzaam personeelsbeleid.

Toch zegt slechts iets meer dan de helft van de directeuren (55%) aan dat het familiebedrijf goed is voorbereid op ontwikkelingen rondom duurzaamheid, zoals wetgeving, innovaties en concurrentie.

Driekwart van de directeuren geeft aan dat de langetermijnstrategie van het bedrijf de belangrijkste reden is om de duurzaamheidstransitie in gang te zetten. Dit toont aan dat veel familiebedrijven vanuit hun langetermijnvisie en -strategie hiermee bezig zijn. Externe factoren zoals recente ontwikkelingen rondom energie en wetgeving, wegen minder zwaar in de beweegredenen.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de duurzaamheid van het privé-vermogen dat de directeure hebben opgebouwd. Familie, bedrijf en eigendom zijn bij familiebedrijven overlappende systemen. De helft heeft een eigen woning die in hoge mate duurzaam is. Zeventien procent van de directeuren kwalificeert de privébeleggingen als zeer duurzaam. De ambitie om de portefeuille te verduurzamen is er echter wel.

Gerelateerde artikelen