Zonder dure olie zou de inflatie halveren

Zonder dure olie zou de inflatie halveren
Per maand stijgen de producentenprijzen met procenten.

Industriebedrijven in de eurozone vragen steeds hogere prijzen voor hun producten. De zogeheten producentenprijzen lagen in november bijna 2 procent hoger dan een maand eerder.

Dit meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van gegevens uit de eurolanden. Vergeleken met een jaar eerder zijn de prijzen met bijna 24 procent toegenomen.

De forse stijgingen zijn voor een groot deel het gevolg van de hogere energieprijzen. Zo zijn olie en gas flink duurder geworden. Producenten van energie vroegen in november 3,5 procent meer dan in oktober. Als die sector niet meetelt, gingen de prijzen voor de industrie op maandbasis met iets minder dan 1 procent omhoog.

Wereldwijd leidt het economisch herstel van de coronacrisis tot een grote vraag naar grondstoffen, die daardoor schaars en duur worden. Dit kan ook de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt flink aanjagen. Als producenten hun prijzen verhogen, leidt dat vaak tot hogere inflatie omdat die hogere prijzen deels worden doorberekend aan consumenten.

Eurostat merkt al langer dat de producentenprijzen hard oplopen. In oktober lag het prijsniveau al zo’n 22 procent hoger dan een jaar eerder. Bij producenten in vrijwel alle eurolanden worden ook al maanden flinke prijstoenames geconstateerd.

In Nederland bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hier telkens over. Volgens Eurostat lagen de Nederlandse producentenprijzen in november meer dan 29 procent hoger op jaarbasis. Ten opzichte van de voorgaande maand is dat een plus van dik 2 procent.