Zo word jij als financial een krachtige veranderaar

Als je als financial werkt vanuit je persoonlijke missie kun je andere financials in je organisatie helpen te veranderen.

Door Hans Wichards

Dynamiek en versnelling! Het is niet de vraag óf je verandert, maar hóé je verandert. Het dagelijkse nieuws dwingt je om je aan te passen aan veranderingen. Of het nu de verschuivende economische panelen zijn, de schaarste van grondstoffen, de intensivering van klimaatverandering of de roep dichter bij huis om jouw steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kortom, er is weinig tijd. De maatschappelijke druk neemt toe en jij wordt aangesproken op jouw verandercapaciteit.

Stimulator van verandering
Als finance professional kun je een stimulator van deze verandering zijn. Je kunt een bijdrage leveren aan de benodigde veranderingen binnen jouw vakgebied, je organisatie en de context waarin je werkt. Jij kunt jouw persoonlijke identiteit inzetten om een krachtige veranderaar te worden binnen jouw sfeer van invloed. Hiermee kun je ‘het systeem’ waarop je invloed hebt, inspireren en motiveren. Als je werkt vanuit jouw identiteit en bezig bent met het invullen van jouw levenspad, trek je energie aan. Dit is stimulerend voor de verandering die jij voor ogen hebt.

Stel je eens voor dat je beschikt over oneindig veel energie. Hernieuwbare energie die zich dagelijks aanvult. Hoeveel zinvolle dingen kun je dan wel niet verrichten? Dit is wat er gebeurt als je werkt vanuit jouw kern van verlangen, gebaseerd op jouw levenspad en jouw bijdrage aan een betere samenleving. Bateson en Dilts omschrijven dit als: werken vanuit je missie en identiteit leidt tot concreet gedrag met bijbehorende resultaten.

Werken vanuit je missie zorgt ervoor dat je dagelijks jouw hernieuwbare energie kunt gebruiken en aanvullen. Het grote voordeel is dat je snel oplaadt als je bezig bent met dingen die er voor jou toe doen. Natuurlijk wordt je nog steeds moe van werken, maar je wordt anders moe en de voldoening van de inspanning die je levert, is veel groter. Dat zorgt ervoor dat je herstel- en oplaadtijd veel korter is en je niet uitgeput raakt. Door te reflecteren kun je inzicht krijgen in jouw missie. Teken bijvoorbeeld een tijdslijn en geef hierop een aantal impactvolle gebeurtenissen aan die je hebt meegemaakt en die bepalend waren voor je privéleven en je werk. Dit zijn enerzijds momenten waarop je écht trots was op je zelf en anderzijds zijn dit je dieptepunten. Vervolgens laat je deze tijdslijn op je inwerken en stel je jezelf de volgende vragen: Wat valt je op? Welke bijdrage heb je geleverd? Ten behoeve van welk grotere doel heb je gewerkt? Welk gevoel kreeg je op die momenten?

Om succesvol veranderingen te realiseren zet jij jezelf in. Wat je hiervoor nodig hebt is persoonlijk leiderschap, moed en positieve energie. Het beste recept voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is de mix van werken vanuit jouw verlangen gecombineerd met effectief verandermanagement. Tijdens deze cursus krijg jij de juiste tools om aan je persoonlijk leiderschap te werken.

Intrinsieke motivatie
Als je een aantal van dit soort momenten hebt gevonden, ga je op zoek naar de rode draad. Welke overeenkomsten zie je bij deze momenten? Is er een patroon te zien? Dit zijn de elementen die jouw missie en levenspad vormen. Hoe beter jij zicht hebt op deze elementen, hoe gerichter je jouw missie en levenspad kunt formuleren en toepassen in je werk. Hoe meer je alignment ervaart tussen jouw missie en de doelen van de organisatie waarin je werkt, hoe leuker en hoe krachtiger je invulling kunt geven aan jouw functie en rollen.

In de literatuur wordt dit doelcongruentie genoemd (Ouchi, 1980). Deze motivatie komt voort uit je eigen interne drijfveren, het is je intrinsieke motivatie. Dit in tegenstelling tot extrinsieke motivatie, die wordt gestimuleerd door externe factoren als beloningen en straffen. Op welke manier raak jij gemotiveerd? Is dat door je salaris, door waardering of door een compliment? Of is dat doordat je leiding mag geven?

Realiseren van je doelen
Maak voor jezelf eens een vergelijking tussen de doelen en de missie van je eigen organisatie of afdeling en leg deze naast het overzicht dat je hebt gemaakt met je tijdslijn. Hoe meer overlap er is, hoe groter je doelcongruentie. Als deze veel van elkaar afwijken, kun je je afvragen of je door de juiste energie wordt gedreven, en of je op deze plaats goed tot je recht komt. Als je op de goede plaats zit, geeft dit je een positieve bevestiging en zul je nog meer energie krijgen. Als je erachter komt dat jouw doelen en die van de organisatie te ver uit elkaar liggen, kan dit een bevestiging zijn van een gevoel dat je misschien al had, maar waar je nooit iets mee hebt gedaan. Dan kun je stappen ondernemen om hier verandering in te brengen.

Als je werkt vanuit je eigen verlangen en pad, wordt je onafhankelijk van anderen. Je voelt je soeverein in het realiseren van jouw doelen. Als je dit gevoel ervaart, wil je je zodanig ontwikkelen dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je invulling kunt geven aan je pad (The Alchemist, juni 2022). In de motivatietheorie van Decy en Ryan (2000) worden drie variabelen gebruikt waarmee je dit verder kunt stimuleren:

  1. Je hebt een bepaalde mate van autonomie nodig.
  2. Je hebt verwantschap met je organisatie en je collega’s nodig.
  3. Je dient te beschikken over voldoende competenties.

Deze drie variabelen helpen je om te kunnen excelleren op je pad. Als je werkt vanuit jouw binnenste zelf, dan ben je gemotiveerd om deze variabelen te creëren. Hiermee krijgt je persoonlijk leiderschap een enorme boost.

Instrumenten van verandermanagement
De collega’s met wie je werkt zullen jouw drive en energie voelen. Hoe inhoudelijk ze ook zijn, ze voelen vanuit welk verlangen en energie jij met je vak en veranderingen bezig bent. Jij neemt jezelf mee en bent authentiek in wie je bent. Hoe beter jij in staat bent om te werken vanuit je eigen energie, hoe beter jij veranderingen realiseert. Als je echt vanuit jezelf kunt spreken, dan straal je dit uit en kun je aangeven welke veranderingen nodig zijn. Je kunt jouw eigen voorbeelden gebruiken om te laten zien welk effect bepaalde veranderingen hebben en welke voordelen dit heeft opgeleverd.

Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer mensen je op waarde weten te schatten en hoe meer invloed je daardoor hebt. Het zijn je eigen woorden en je eigen taal die maken dat het over jezelf gaat. Dat kan mensen raken, motiveren en daarmee aanzetten om te veranderen. Jij laat mensen meebewegen in de gevraagde veranderingen binnen je organisatie. Jijzelf bent één van de meest krachtigste instrumenten van verandermanagement!

Hans Wichards MSc RO is gefascineerd door menselijk gedrag en het verlangen van managers om organisaties te beheersen. Hij is eigenaar van Gear Shift Trainingen, SQ, waarmee hij masterclasses geeft op het gebied van niet-financiële informatie (NFI), en docent aan Nyenrode Business Universiteit. Voor NBA Opleidingen verzogt hij de training Persoonlijk leiderschap in een veranderende organisatie.

Om succesvol veranderingen te realiseren zet jij jezelf in. Wat je hiervoor nodig hebt is persoonlijk leiderschap, moed en positieve energie. Het beste recept voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is de mix van werken vanuit jouw verlangen gecombineerd met effectief verandermanagement. Tijdens deze cursus krijg jij de juiste tools om aan je persoonlijk leiderschap te werken.

Gerelateerde artikelen