Zo vind je de nieuwe generatie Business Intelligence-sterren in jouw organisatie

Veel bedrijven investeren veel geld in business intelligence tools, maar investeren zij ook genoeg in de mensen die deze tools moeten gebruiken?

Veel bedrijven bevinden zich nog in een vroeg stadium en zijn op zoek naar een Business Intelligence (BI) of dashboard developer. Consultant Lee Feinberg houdt een pleidooi voor een andere manier van denken over BI-vaardigheden.  

Hij stelt dat nu data steeds belangrijker wordt, mensen die weten hoe ze deze data efficiënt kunnen inzetten voor strategische bedrijfsbeslissing dat ook worden. Dit zijn volgens Feinberg niet de traditionele codekloppers die BI-ontwikkelaars vaak zijn.  

Moderne organisaties pakken het anders aan. BI-leiders proberen hun team te stimuleren om datavisualisatie en storytelling in te zetten om BI-toepassingen inzichtelijker te maken voor het management (business executives). De meeste werknemers hebben echter niet de benodigde vaardigheden die nodig is om effectief informatie te presenteren aan bestuurders. Laat staan dat deze werknemers de dragende krachten van BI binnen je bedrijf worden.  

Het is zaak om je team zo in te richten dat deze mee kan komen in een wereld waar data storytelling en datavisualisatie in de spotlight staan en de onderliggende data steeds vaker een rol spelen in de besluitvoering van een bedrijf. Over vijf jaar kun je hoogstwaarschijnlijk gekwalificeerde data storytellers inhuren van buiten. Op dit moment heb je nog geen andere keuze dan intern mensen op te leiden. Dit kun je doen door de volgende drie stappen te ondernemen.  

1. Identificeer teamleaden die het potentieel hebben om nieuwe BI-technieken snel te leren en uit te voeren.

2. Leer ze hoe ze steun in de organisatie kunnen vergaren en bouw voort op deze basis.

3. Investeer in datgene wat nodig is om leiders van hen te maken. Als data strategisch wordt ingezet, dan zorg je dat de kwaliteiten daar bij aansluiten.  

Het is niet gemakkelijk om te voorspellen wie er in de organisatie een goede kandidaat is. Er is geen checklist met technische vaardigheden die je kunt afvinken en het is ook niet noodzakelijkerwijs degene die je nu zou aanmerken als het best presterende teamlid. Wat je zoekt is iemand die een paar ‘zachte eigenschappen’ bezit. Iemand die niet terugdeinst voor ambiguïteit, een scherp oog voor detail heeft, vertrouwen in zijn creativiteit heeft, de juiste vragen stelt en goed kan luisteren naar de gegeven antwoorden.  

Dit zijn allemaal vaardigheden die aangeven of je in staat bent om het bedrijf en de bedrijfsvoering te doorgronden. Het aanleren van dergelijke skills is moeilijker te leren dan hoe je software moet bedienen of hoe je een datavisualisatie moet maken. Toch zijn deze vaardigheden de sleutel naar de nieuwe generatie BI-uitblinkers in je bedrijf.  Maar hoe bepaal je wie de juiste personen zijn voor zo’n leertraject? Feinberg adviseert bedrijven om een soort interne BI-competitie te organiseren waarbij ‘klanten’, bijvoorbeeld interne managers, de winnaars bepalen. Het werkt als volgt:  

1. Selecteer een project
Kies een project dat niet allesbepalend is voor de toekomst van je bedrijf, maar wel afdoende betekenis heeft voor je organisatie. Zorg ervoor dat binnen het project data wordt gegenereerd die regelmatig gebruikt zal worden. Stel vervolgens een ‘klantenpanel’ samen van managers die kunnen zien of het project vruchten afwerpt. Ten tweede wil je dat het  succes van het project zichtbaar is en als voorbeeld dient van de impact die de nieuwe benadering van BI, gericht op datavisualisatie en storytelling, kan hebben.  
____________________________________________________________________________________

Bent u betrokken bij informatievoorziening voor strategische besluitvorming? Speelt u een actieve rol in Business Intelligence (BI) en Analytics projecten? Volg dan de training BI voor Financials. Analyseer uw bedrijfsinformatie en vergroot direct de toegevoegde waarde van Finance aan de Business. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________________

Het project zal in verschillende etappes moeten worden uitgevoerd. Op die manier kan het project op basis van input van het panel tussentijds worden bijgestuurd. Koppel ieder projectgedeelte aan een vastgestelde tijdsperiode. Zo hebben de deelnemers een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren en kunnen zij deelname aan de competitie om hun reguliere werkzaamheden plannen. Iedere deelnemer moet beschikking krijgen over dezelfde hoeveelheid tijd om een gelijkwaardig speelveld te garanderen.  

2.  Creëer een panel 
Ondersteunen en de winnaars kiezen. Stem met de gekozen panelleden de einddoelen van het project af. Welke vragen moeten beantwoord worden; welke beslissingen kunnen genomen worden op welke antwoorden; welke actiepunten moeten worden opgesteld? Bij iedere stap in het project moeten individuele deelnemers de kans krijgen om ongeveer een kwartier met de panelleden te spreken en input te krijgen voor hun werk. Geef panelleden ook een idee van wat je wilt horen tijdens hun ontmoetingen met de deelnemers. Voorzie de panelleden tevens van een briefje met de benodigde kwaliteiten voor een BI-leider en vraag hen hierover aantekeningen te maken.  

3. Zorg voor zoveel mogelijk deelnemers
Hoe meer deelnemers, hoe beter. Op deze manier ontstaat er enthousiasme onder de deelnemers, worden er meer ideeën gegenereerd en vind je mogelijk een grotere pool van potentiële BI-teamleaden. Stel de competitie open voor zoveel mogelijk mensen en beperk je niet tot de personen waarvan dat jij denkt dat ze genoeg in hun mars hebben. Kennis van BI of analytics is geen noodzakelijke voorwaarde voor deelname.   Zorg ervoor dat de deelnemers toegang hebben tot iemand die genoeg kennis heeft van BI en de software beheerst die nodig is om data te prepareren en om datavisualisaties te maken. Op deze manier vormt softwarekennis geen horde in de creatie van nieuwe ideeën.   

4. Meet het succes
De panelleden moeten unaniem zijn in hun besluit. Dit is de reden waarom drie leden een goede omvang van het panel is. Op deze manier ontstaat er ruimte voor discussie, maar het maakt de besluitvorming niet te stroperig. Indien er meerdere goede deelnemers zijn zorg je ervoor dat er naast een gouden medaille, ook een zilveren en bronzen plak klaar liggen.   Uiteraard gaat het je niet om het uitreiken van medailles en bijdrages aan een project, maar probeer je de BI-vaardigheden van de deelnemers in te schatten. Naast de vier kernvaardigheden moet je de deelnemers ook beoordelen op hun presentatie van de data. Een goede presentatie is van steeds groter belang wanneer je vertrouwt op visualisatie in plaats van cijfers en standaard rapportages. 

Gerelateerde artikelen