Zo profiteert je onderneming van het Loonkostenvoordeel

Er zijn in totaal vier categorieën werknemers die voor het Loonkostenvoordeel in aanmerking komen.

Heb of neem jij als werkgever oudere werknemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Dan is de kans groot dat je in aanmerking komt voor een flink geldbedrag van de overheid. Over drie jaar kan dat oplopen tot maar liefst 18.000 euro per werknemer.

In maart ontvangen de meeste werkgevers een ‘voorlopige berekening Wtl’ van het UWV. Hierin staat voor welke werknemer(s) zij recht hebben op onder meer het Loonkostenvoordeel (LKV).

Het Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor een toelage kan worden verstrekt, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten en zogenoemde Banenafspraak-medewerkers.

Voor wie en over welke bedragen gaat het?
Er zijn in totaal vier categorieën werknemers die voor het Loonkostenvoordeel in aanmerking komen:
• Werknemers die ouder zijn dan 56 jaar en uit een uitkering komen (maximaal 18.000 euro voordeel voor de werkgever)
• Arbeidsgehandicapten in dienst nemen (maximaal 18.000 euro voordeel voor de werkgever)
• Herplaatsen van arbeidsgehandicapten (maximaal 6.000 euro voordeel voor de werkgever)
• Werknemers in de doelgroep Banenafspraak/Scholingsbelemmerden (maximaal 6.000 euro voordeel voor de werkgever).

Voor deze medewerkers dien je een doelgroepverklaring aan te vragen bij het UWV. Deze moet – en dat is belangrijk – binnen drie maanden na de datum van indiensttreding zijn ontvangen door het UWV, anders heb je als werkgever geen recht meer op de tegemoetkoming.

De voorlopige berekening goed controleren is van groot belang. Het kan namelijk zo zijn dat werknemers voor wie de werkgever recht heeft op het Loonkostenvoordeel, niet op de beschikking staan.

Tot 1 mei voor correcties; uiterlijk 31 juli definitieve berekening
Na ontvangst van de voorlopige Wtl-berekening plus specificaties heb je als werkgever tot uiterlijk 1 mei om correcties door te voeren. Eventuele correcties moeten worden doorgevoerd in het salarispakket. Uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve Wtl-berekening. De tegemoetkomingen worden vervolgens binnen zes weken na ontvangst uitbetaald aan de werkgever.

Maak bij de controle van de Wtl-beschikking inzichtelijk voor welke werknemers er een doelgroepverklaring is aangevraagd, en zorg dat deze ook direct worden aangevinkt in het salarispakket. Check ook of de juiste doelgroep staat aangevinkt bij de werknemer.

Controleer daarnaast ook of de werknemers die vorig jaar op de Wtl-beschikking stonden nu ook nog staan aangevinkt. Het kan namelijk zijn dat wanneer je van salarispakket bent overgestapt, dit niet meer goed staat. Ook kan een werknemer van entiteit wisselen, dan mag hier de resterende duur van het LKV worden toegepast (indien dit een sub nummer is).

Wacht je nog op een doelgroepverklaring van het UWV en/of de Gemeente? Vraag dan de betreffende instantie om het verzoek zo snel mogelijk te beoordelen. Zo heb je nog de tijd om correcties door te sturen.

Ook is het van belang werknemers waarvan de termijn van drie jaar is verlopen uit te vinken in het salarispakket. Zo voorkom je afwijkende aanvragen op de voorlopige Wtl-beschikking.
Tot slot is van belang te weten dat het Loonkostenvoordeel met terugwerkende kracht vorderen niet mogelijk is. Maar als je als werkgever in het verleden te laat bent geweest met deze opgave, dan loont het wel voor de toekomst om het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt correct in het systeem te zetten.

Auteur: VCSW
Door middel van innovatieve oplossingen en digitalisering maakt VCSW het leven van de werkgever makkelijker. VCSW zet zich elke dag in om haar klanten meer inzicht te geven in de voordelen en de mogelijkheden van de sociale wet- en regelgeving.

Gerelateerde artikelen