Zo kan finance de business wel bijhouden

Hoe kan finance de financiele controle houden en de groeiambities van de business bijbenen?

Bedrijven moeten sneller dan ooit reageren op marktontwikkelingen, snel nieuwe diensten lanceren en continu in contact blijven met veranderende doelgroepen en hun marktbenadering finetunen. Ze moeten niet alleen (snel) groeien, maar zich ook voortdurend aanpassen aan marktomstandigheden en -ontwikkelingen. Dat kan alleen wanneer de gehele organisatie ingesteld is op flexibiliteit en daadkracht. Bedrijven van klein tot groot moeten zich derhalve als een start-up gedragen. Technologie biedt organisaties tegenwoordig die mogelijkheid.

Traditioneel zit finance op de achterbank bij alle nieuwe wegen die ingeslagen worden, maar dat hoeft niet zo te zijn. De CFO en zijn of haar team kunnen een actieve rol spelen bij het faciliteren en stimuleren van vernieuwing in de organisatie. Technologie is daarbij onontbeerlijk. 

De ruggengraat van finance

Dat kan uiteraard alleen vanuit een rotsvaste basis. De CFO blijft altijd verantwoordelijk voor de solide financiële positie van de organisatie. Efficiënte inzet van het vermogen, kostenbeheersing, risicobeheer en compliance zijn en blijven de ruggengraat van finance. De uitdaging van nu is om een goede balans te vinden tussen controle en innovatie. Hoe kun je de business helpen de grenzen verleggen, zonder compliance te negeren en zonder uit het oog te verliezen wat het onderaan de streep oplevert? 

Auteur Rob Cools is is Product Marketing Director bij Workday
Lees ook: Hoe innoveer je in een risicomijdende sector?

Het antwoord op die vraag ligt bij diezelfde technologie. Je zult als CFO je eigen financiële organisatie moeten innoveren door, onder meer, adoptie van innovatieve technologie. Als je de business wilt bijbenen, zul je dezelfde strategie moeten volgen. Maak je eigen organisatie flexibel en slagvaardig door slimmer en efficiënter te opereren. Identificeer de processen die groei en ontwikkeling in de weg staan. Onderzoek welke technologieën kunnen helpen om processen te stroomlijnen en automatiseer wat te automatiseren is. Maak gebruik van de beschikbare data om te onderscheiden wat wel werkt en wat niet werkt, wat nodig is en wat niet nodig is. Het resultaat daarvan is in ieder geval dat het team meer ruimte en vrijheid krijgt om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daardoor verandert de functie van finance van reactief naar proactief en daarmee heeft de CFO veel meer munitie om de strategie mede vorm te geven. 

Buiten de eigen veilige wereld

Maak de handen van het team vrij door de noodzakelijke maar wel vooral uitvoerende taken zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat opent de weg voor een meer strategische rol en voor de opbouw van expertise bij de teamleden. Zo krijgen zij ook meer oog voor de ontwikkelingen buiten de eigen afdeling en voor de behoeften en plannen van de business. Het zorgt ervoor dat het team op een hoger strategisch niveau kan opereren en dat geeft veel meer grip op financieel, toekomstgericht management.

Dat is voor veel CFO’s nog wel een uitdaging. Maar het is wel een uitdaging die liever eerder dan later opgepakt wordt. Hoe eerder in de groeicyclus van de organisatie dit gebeurt, des te beter zijn de processen gestroomlijnd en heringericht. Want morgen kan zich alweer een nieuwe werkelijkheid of een nieuw businessmodel aandienen. Langer wachten betekent vooral meer complexiteit en meer drempels en tegenwerking. Met als gevaar dat de CFO vooral een ‘backbencher’ blijft en nooit daadwerkelijk in de driver’s seat plaatsneemt.