Zo bouw je vermogen op als ondernemer

Ben je ondernemer met een bv dan heb je de keuze tussen: vermogen opbouwen op je privérekening of op een zakelijke rekening. Wat kun je het beste doen?

Vermogen als ondernemer opbouwen kan door te sparen of vermogensopbouw je via je zakelijke rekening. Of boek je geld dat je over hebt eerst naar je privérekening om het vervolgens vanaf je privérekening te beleggen of sparen?

Je persoonlijke voorkeur speelt daarbij een rol. Echter kan de belasting ook een belangrijke rol spelen, dit betaal je namelijk over het vermogen wat je hebt. De belastingheffingen voor zakelijk en privé vermogen zijn niet gelijk. En daar slim van gebruik maken, levert je mogelijk financieel voordeel op.

Belastingheffing bij zakelijk vermogen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv betaal je belasting over het werkelijk behaalde rendement op je vermogen. Over het rendement op dat vermogen betaalt de bv afhankelijk van de hoogte van de winst 19% of 25% vennootschapsbelasting (vpb). Over elke euro die je uit je bv haalt om bijvoorbeeld privé te beleggen betaal je als directeur-grootaandeelhouder nog eens 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) in box 2. De gecombineerde belastingdruk (vpb en inkomstenbelasting) komt zo uit op 39,25% tot 43,75%, afhankelijk van de winst van de onderneming.

Belastingheffing bij particulier vermogen

Als particuliere belegger op een privérekening betaal je over de eerste € 30.360 van je vermogen helemaal geen belasting. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. Voor de belasting over de rest van je vermogen rekent de Belastingdienst met een verondersteld – ofwel forfaitair – rendement.

Dit rendement wordt berekend over 3 vermogensschijven. Over de eerste € 75.000 aan vermogen boven de vrijstelling betaal je netto 0,58% box 3-belasting. Het vermogen tot circa € 1 miljoen wordt belast tegen 1,34% belasting. Daarboven geldt een tarief van 1,68% netto. Hoe groter je vermogen, hoe meer belasting je dus betaalt.Zie onderstaande tabel:

 

Schijf

Je vermogen na aftrek vrijstelling en schulden

Tarief

0,13%

Tarief
5,60%

Gemiddeld tarief

Netto belasting

1

Tot en met € 71.650

67%

33%

1,94%

0,58%

2

Vanaf € 71.650 tot en met € 989.736

21%

79%

4,45%

1,34%

3

Vanaf € 989.736

0%

100%

5,60%

1,68%

Bron: Belastingdienst / Evi van Lanschot

Over het rendement wat op deze manier berekend wordt, betaal je 30% belasting.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld maakt het verschil tussen privé en bv duidelijk:

Stel je haalt over € 50.000 op je zakelijke rekening 0,5% rente (rendement). Dat is € 250. Je hebt daardoor een vermogen van € 50.250. Je vermogen van € 50.250 valt volledig in de eerste schijf in box 3. Het rendement in deze schijf waar je belasting over betaalt is € 971. Dit is opgebouwd uit:

67% van € 50.250 = € 33.667 * 0,13% = € 43

33% van € 50.250 = € 16.582 * 5,60% = € 928

€ 43 + € 928 = € 971.

Je betaalt over dit rendement 30% belasting = € 291.

Laat je je vermogen in box 2 staan dan wordt het werkelijke rendement belast. Je betaalt over het bijgeschreven rendement 19% vennootschapsbelasting.

19% over € 250 = € 47

Neem je het rendement op dan betaal je afhankelijk van je inkomen nog inkomstenbelasting. De belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting samen komt uit 39,25%.

39,25% over € 250 = € 98

(alle bedragen zijn naar beneden afgerond)

Beleggen in bv of privé?

Als dga kun je kiezen uit allebei de bovenstaande manieren om vermogen op te bouwen. Je kunt je vermogen in de bv houden en sparen of beleggen, of je kunt het bedrag aan jezelf uitkeren als dividend en dit vervolgens privé sparen of beleggen.

Bij grotere vermogens is het aantrekkelijker om te kiezen voor de eerste optie: het vermogen binnen de bv beleggen. Zolang het geld in je bv blijft, blijft de box 2-belasting immers achterwege. Je betaalt alleen vennootschapsbelasting over de winst, het rendement dat je hebt behaald. Zo kan je vermogen optimaal renderen. Als ondernemer ben je immers niet verplicht jezelf dividend uit te keren. Tot aan overlijden mag het vermogen in de bv blijven.

Omslagpunt zakelijk naar privé

Pas bij hogere rendementen wordt het interessant om je vermogen niet in je bv maar privé te beleggen. Bij een vermogen tot circa € 100.000 kun je tot een rendement van circa 3% je vermogen beter in de bv houden. Haal je een hoger rendement? Dan is box 3 interessanter. Bij vermogens tot bijna € 1 miljoen ligt het omslagpunt rond de 7%. Daarboven rond de 8,8%.

De verwachting is dat de tarieven van de vennootschapsbelasting in de komende tijd verder dalen. Zakelijk beleggen kan daardoor nog gunstiger uitvallen. Controleer elk jaar wat voor jou de beste keuze is. En hou daarbij rekening met dat het verschuiven van vermogen van de ene naar de andere box niet altijd is toegestaan.

Gerelateerde artikelen