Zin en onzin van een UBO-register (2)

fallback
Gaat de invoering van een UBO-register helpen om witwassen en belastingoptimalisatie te bestrijden?

Een serie blogs over 'Know-Your-Customer' (KYC).

BLOG – In 2015 schreef ik mijn eerste blog over Zin en onzin van een UBO-register in Nederland en zoals uit de reacties blijkt, is dat onderwerp nog steeds actueel. Zeker nu dat UBO-register er gaat komen in Nederland. De vraag is of zo’n UBO-register gaat werken?

Door Tony de Bree. Hij helpt executives en ondernemers om geld te verdienen en kosten te besparen. Hij selecteert de beste startups en scale-ups voor investeerders en is ICT-lid in RvC's. Eerder werkte hij bij ABN AMRO Corporate IT Strategy, in ‘belastingparadijzen’ als programma manager eTrust, als projectleider CDD aan de businesszijde bij IPC en als global splitsingsmanager KYC na de vijandige overname in 2008. Hij is een veelgevraagde spreker en bestsellerauteur.

Wat is het doel van het UBO-register?

Op basis van de Europese wetgeving is Nederland nu verplicht om een UBO-register in te voeren. Wat is het doel? Zoals we op de site van de Overheid kunnen lezen is het doel: “het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.”
Poeh…..dat is nogal wat als ambitie. Maar wat zijn ‘UBO’s’ eigenlijk en wie moeten zich straks registreren in dat UBO-register?

Wat/wie kunnen UBO’s zijn?

UBO’s – Ultimate Beneficial Owners – kunnen natuurlijke personen – 'natural persons' – zijn of juridische entiteiten – 'legal entities'. Waaronder trouwens andere offshore structuren in veel verschillende 'belastingparadijzen' binnen en buiten Europa.

Wie moeten zich registreren in Nederland in het UBO-register?

Als je kijkt wie zich in Nederland allemaal moeten gaan registreren, dan valt op dat dat nogal wat verschillende soorten personen en ondernemingen zijn. Maar dat het uitsluitend om Nederlandse ondernemingen gaat en dus niet om buitenlandse ondernemingen. In Europa moet ieder land namelijk zijn eigen UBO-register gaan inrichten. Maar daar valt o.a. het Verenigd Koninkrijk (na een eventuele Brexit) en bv. Zwitserland al niet onder.

Laat staan legal entities in landen buiten Europa.

Organisaties verwachten steeds meer van hun financiële afdeling. Er moet meer werk verzet worden met minder mensen en voor lagere kosten. Toon dat maar eens aan… Deze 7 KPI’s voor factuurverwerking helpen je daarbij.

Gaat dit helpen tegen witwassen en belastingoptimalisatie?

Uit eigen ervaring sinds 2001, weet ik dat witwassen en belastingoptimalisatie vaak plaatsvindt via geneste buitenlandse juridische entiteiten of zelf via grote netwerken van allerlei soorten juridische structuren wereldwijd. En dat de UBO’s vaak moeilijk te achterhalen zijn, laat staan ondersteunende documentatie.

Dus of deze invoering iets gaat helpen? Ik denk het niet en daar is een aantal redenen voor. Die bekijken we in de volgende blog.

Blogs in deze serie:

Gerelateerde artikelen