Ziekteverzuim kost werkgevers jaarlijks 10,8 miljard euro

Nederlandse werknemers melden zich minder vaak ziek in vergelijking met collega's uit omringende landen. Ze zijn echter bij ziekte relatief lang afwezig. Deze verzuimdagen kosten werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten.

Dat blijkt uit de European Sick Leave Index (ESLI), een jaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon naar arbeidsverzuim in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

Verzuimpercentages en -frequentie
Over de periode 2005-2008 had Nederland het hoogste gemiddelde verzuimpercentage (4,45%) van de vier West-Europese landen. Ter vergelijking: Duitsland had in dezelfde periode een verzuimpercentage van 4,07%.Nederland laat over vier jaar gemeten de grootste daling in verzuimpercentage zien, maar behoort nog steeds tot de bovenkant van Europa. Uit de ESLI komt wel naar voren dat Nederlandse werkgevers erin geslaagd zijn de productiviteit van hun werknemers over de afgelopen vier jaar te verhogen met 4,5%. Hiermee heeft Nederland het productiviteitsverlies als gevolg van verzuim van een bovengemiddeld niveau naar een gemiddeld niveau teruggebracht.

Ondanks de uitgebreide Nederlandse wetgeving rondom re-integratie en de inspanningen van een relatief groot aantal dienstverleners die zich hierop richten, stagneert het verder terugdringen van langdurig verzuim. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers bedraagt al jaren zo’n 10 dagen per ziekmelding. Alleen in Frankrijk (gemiddeld 13,5 dagen per ziekmelding) zijn werknemers langer afwezig. Duitsland (6,6 dagen) en België (7,3 dagen) doen het in vergelijking met Nederland en Frankrijk veel beter. Nederlandse werknemers die zich ziek melden, doen dat gemiddeld twee keer per jaar. Dat is meer dan in Frankrijk (1,8 keer), maar minder dan in Duitsland (2,4 keer) en België (2,3 keer).

Hoge kosten ziekteverzuim
(Ziekte)verzuim heeft grote financiële consequenties. De bijna tweehonderd Europese werkgevers uit het Aon-onderzoek kregen in 2008 te maken met circa 665 miljoen euro aan directe kosten door ziekteverzuim. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij.

In 2008 kostten de 570.000 verzuimdagen van de 49.000 Nederlandse werknemers uit het Aon-onderzoek, de betrokken werkgevers ruim 91,2 miljoen euro aan directe kosten. Uitgaande van het totaal aantal werknemers in ons land (7,54 miljoen, CBS) levert ziekteverzuim Nederlandse werkgevers een schadepost op van jaarlijks ruim 10,8 miljard euro (directe kosten).

”De financiële consequenties voor werkgevers zijn, ondanks de verschillen in sociale zekerheid, in alle deelnemende landen even substantieel,” zegt Peter Abelskamp, Executive Director Health & Benefits EMEA bij Aon Consulting. “Gemotiveerd en betrokken personeel verzuimt minder en is productiever. Werkgevers doen er daarom goed aan niet alleen op gezondheid, maar ook op betrokkenheid en motivatie te sturen en hierin te investeren.”

Gerelateerde artikelen