Zicht op wapenfeiten

fallback
Hoe kun je als financial het best een eindejaarsgesprek insteken? Bart de Ruigh, CFO van verzekeringsmakelaar Marsh: 'Praat zo weinig mogelijk in algemene termen, overzie je wapenfeiten.'

Het jaar loopt naar zijn einde, en dat betekent: eindejaarsgesprekken. Overal in Nederland beoordelen leidinggevenden hun werknemers. Verzekeringsmakelaar Marsh doet dat iets anders, deze organisatie hevelt ze door naar volgend jaar. ‘Je kunt pas in januari het hele voorgaande jaar overzien’, aldus CFO Bart de Ruigh. ‘December is bovendien de drukste maand van het jaar, omdat we het jaar afsluiten. Dan is er minder tijd.’


Management cyclus
Zelf voert hij de volgende maand tien beoordelingsgesprekken, of ‘performance evaluatiegesprekken’, zoals De Ruigh de gesprekken noemt. ‘Deze maken onderdeel uit van een performance management cyclus. Iedere werknemer heeft eerder al een persoonlijke balanced scorecard ingevuld. Die koppelen wij aan elkaar, want de onderlinge doelstellingen moeten natuurlijk in het grote geheel passen.’


Halverwege het jaar voert Marsh coachingsgesprekken, in januari volgen de performance evaluaties. De Ruigh: ‘Het zijn belangrijke gesprekken, waar ik echt de tijd voor neem. Ik vind het een van de belangrijkste zaken van het jaar. Je hebt immers de juiste mensen nodig om dingen voor elkaar te krijgen, deze gesprekken helpen daarbij.’ De Ruigh combineert zijn indruk met die van collega’s en gebruikt daarbij een beoordelingsformulier dat Marsh in heel Europa gebruikt.


Concreet
‘Leidinggevenden die de gesprekken voeren, moeten een duidelijk onderscheid maken tussen een coachingsgesprek en een beoordelingsgesprek. Bij een coachingsgesprek denk je samen na hoe het beter kan. Een beoordelingsgesprek is zakelijker: wat heb je concreet bereikt? De insteek is anders.’ Dat wil overigens niet zeggen dat een beoordelingsgesprek eenrichtingsverkeer is.


De Ruigh: ‘Zeker niet. Er is veel ruimte voor dialoog. Maar het gesprek is feitelijker.’ Het onvermijdelijke ‘wat vind je er zelf van?’ komt natuurlijk voorbij. ‘Ik geef daarna feedback, op een zo concreet mogelijke manier. Mensen weten over het algemeen wat ze wel en niet zo goed doen. De verbeterpunten zijn vaak allang bekend, dat hangt niet van één gesprek af.


Tegen financials die binnenkort beoordeeld worden, zou ik als advies willen geven: bereid je goed voor. Zorg dat je overzicht hebt van de wapenfeiten. Maak zo concreet mogelijk wat goed en minder goed is gegaan, geen algemene termen dus. We zeggen vaak te weinig tegen elkaar wat goed is. Geef ook eens een compliment. Van een schouderklopje heeft nog nooit iemand een blessure opgelopen.’

Gerelateerde artikelen