Zeven op de tien Nederlanders kwalificeert zichzelf als financieel ‘expert’

Zeven van de tien Nederlanders kwalificeren hun kennis van financiële zaken als (zeer) goed. Echter het blijkt dat veel Nederlandse consumenten behoorlijk grote hiaten in hun financiële kennis hebben. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat AXA Investment Managers onder circa 1.000 consumenten heeft laten uitvoeren door onderzoeksinstituut TNS NIPO.

Het percentage zelfbenoemde ‘experts’ is opmerkelijk hoog in
vergelijking met onze buurlanden België (38%) en Duitsland (50%). Vrouwen blijken een
andere risicoperceptie te hebben dan mannen. Ongeveer een vijfde van de
Nederlanders bezit zelf aandelen in een beleggingsfonds.

De grootste misvattingen bestaan er over de fiscale behandeling van beleggingsfondsen
en over specifieke fondsen, zoals geldmarkt- en vastgoedfondsen. 63% van de
Nederlanders denkt dat vastgoedfondsen panden met achterstallig onderhoud opkopen
en renoveren, om ze daarna tegen een hogere prijs door te verkopen.

Ook kennis van de algemene karakteristieken van beleggingsfondsen is geen gemeengoed. Zo
denkt 40% van de Nederlandse consumenten dat je minstens een bedrag van EUR 5.000
nodig hebt om te kunnen beleggen in een beleggingsfonds en meent bijna de helft van
de respondenten dat beleggen in aandelenfondsen net zo riskant is als beleggen in
individuele aandelen.

Mannen hebben een iets betere kennis van beleggingsfondsen dan vrouwen. Bovendien
classificeren vrouwen (52%) aandelenfondsen vaker dan mannen (37%) als een riskante
investering. Met betrekking tot de kennis van de belastingtechnische aspecten van
koerswinsten blijkt er nauwelijks verschil te bestaan tussen bezitters en niet-bezitters van
aandelenfondsen.

Consumenten hebben moeite een goede inschatting te maken van de opbrengst van een
gestort bedrag op een spaarrekening of een investering in een aandelenfonds. De
opbrengst van een spaarrekening wordt licht overschat, die van aandelenfondsen
daarentegen duidelijk onderschat. Ondervraagden denken dat een belegging van
EUR 10.000 in 20 jaar ‘slechts’ EUR 24.724 zou opbrengen. In werkelijkheid zou deze waarde
zijn aangegroeid tot EUR 50.186 (periode 1988 – 2007).

Slechts 53% van de Nederlanders vindt een beleggingsfonds geschikt als
pensioenvoorziening en maar liefst 52% van de Nederlanders is van mening dat het
investeren van geld in een fonds zeer ingewikkeld is. Dergelijke cijfers laten zien dat
beleggingsfondsen door veel Nederlanders nog steeds als riskant en complex worden
gezien.

Groepen die positiever tegenover beleggingsfondsen staan zijn mensen met een
hoger inkomen, de jongere generatie en beleggers die reeds ervaring met
beleggingsfondsen hebben. Er blijkt onder de Nederlandse bevolking een
terughoudendheid te zijn om te beleggen in een beleggingsfonds.

Op de vraag wat consumenten zouden doen met een vrij te besteden EUR 50.000 geeft slechts 4% van de respondenten aan het geld te investeren in een beleggingsfonds. De bereidheid om het geld op een spaarrekening te zetten blijkt maar liefst tien keer zo groot. Hiermee blijft het
animo om te investeren in een beleggingsfonds aanzienlijk achter bij onze buurlanden
België (23% bereidheid) en Duitsland (14%).

“Beleggingsfondsen ogen blijkbaar voor veel Nederlanders nog steeds als een gesloten
boek.”, aldus Herman Barten, Hoofd Fondsdistributie bij AXA IM. “Dit is de eerste keer
dat wij een dergelijk onderzoek hebben laten uitvoeren voor de Nederlandse markt.
Eerdere onderzoeken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben laten zien dat de
consument minder kennis heeft van beleggingsfondsen dan door fondsenhuizen vaak
wordt aangenomen. Deze tendens is ook op de Nederlandse markt duidelijk zichtbaar. In
onze communicatie met beleggers zullen we rekening moeten houden met mogelijke
hiaten in de kennis. Goede voorlichting van de consument is een onderwerp dat bij AXA
IM hoog op de agenda moet blijven staan.”

Gerelateerde artikelen