Zesje voor de jaarstukken

Ook van allerlei andere publieke organisaties zijn in de afgelopen periode de jaarstukken gepresenteerd. Verschillende lokale rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van die jaarstukken.

De conclusie is voor het lokale bestuur grotendeels hetzelfde als voor het landelijke. De financiële verantwoording is in veel gevallen het beste onderdeel van de gemeentelijke en provinciale stukken. Het schort echter vaak aan de geformuleerde doelstellingen.

Volgens de secretaris van de Kordes-trofee van Binnenlands Bestuur neemt de kwaliteit en de transparantie van de jaarstukken toe als wordt toegelicht in hoeverre missie en visie zijn gerealiseerd of zich in de gevarenzone bevinden.

Het gemiddelde cijfer dat de Kordes-trofee gaf aan de jaarstukken van publieke organisaties, lag in 2007, toen de trofee voor de 13e keer werd uitgereikt op een 6,1. Provincies en Zelfstandige Bestuursorganen scoorden licht hoger en gemeenten scoorden precies op het gemiddelde. Dat betekent dat er nog veel verbetering mogelijk is.

Jaarverslagen moeten bovendien minder lijvig en beter leesbaar worden voor de verschillende belanghebbenden. Dat kan ook door ICT slimmer toe te passen voor de gepresenteerde webvariant. Die dus meer moet zijn dan de geprinte versie. Als voorbeeld noemt de secretaris het jaarverslag van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. ‘Het leest gemakkelijk en geeft een goed beeld van de prestaties.’

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen