Zeer ruime overschrijving uitgifte tweede obligatiefonds MKB Fonds

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering
De uitgifte van het tweede obligatiefonds van MKB Fonds, MKB Obligatiefonds II N.V., heeft in vier weken geleid tot een zeer ruime overschrijving. Tijdens de meest recente plaatsing werd voor circa EURO 19 miljoen aan MKB Obligaties gereserveerd, terwijl de uitgifte was beperkt tot EURO 10 miljoen.

“Dit is hét bewijs dat er voldoende kapitaal beschikbaar is voor het MKB,” aldus de fondsbeheerder van MKB Fonds, Thomas Wals.

Op dit moment staat er meer dan 300 miljard* euro van Nederlandse particulieren liquide. Door de onrust op de effectenbeurs en de lage rente zijn veel beleggers op zoek naar een goed renderende belegging. De belangstelling was dan ook zeer groot voor de uitgifte van MKB Obligaties door MKB Obligatiefonds II N.V.  “Veel beleggers zijn op zoek naar een goed renderend en solide onderpand. Het MKB heeft dit volop te bieden,” aldus Wals.

Actieve zoektocht naar bedrijven
Om de juiste bedrijven te vinden is het MKB Fonds een samenwerking aangegaan met Marktlink Fusies & Overnames. “Ondernemers lijken af en toe te lang te twijfelen in het nemen van de beslissing om hun onderneming al dan niet deels te verkopen. De vraag of het wel het juiste moment is, is dan de meest gestelde,” aldus Tim van der Meer van Marktlink Fusies & Overnames.
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op bancaire financiering? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass  Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw  onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

“Tegen deze ondernemers zeggen wij dat het absoluut geen slecht moment is om de markt op te gaan. Er is veel geld beschikbaar bij onder andere investeringsfondsen. Bovendien is de verwachte hausse van babyboom ondernemers die hun bedrijf willen verkopen nog niet volop begonnen. Vanuit een vraag en aanbod gedachte dus geen slecht moment om de markt te betreden en in gesprek te gaan met potentiële kandidaten.”

MKB Fonds N.V.
MKB Fonds, de grootste uitgever van MKB Obligaties in Nederland, houdt zich bezig met het investeren en participeren in stabiele en winstgevende (familie)bedrijven in het Nederlandse Midden-en Kleinbedrijf (MKB). Het fonds brengt door middel van de uitgifte van MKB Obligaties de wereld van de belegger en de wereld van de MKB-ondernemer bij elkaar. MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging.

MKB Fonds investeert en participeert louter in stabiele en winstgevende MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en marktpositie. Dit zijn onder meer:
• (Familie)bedrijven waar geen opvolging is of waarbij het financieel niet haalbaar is voor de opvolger.
• Management Buy-out (MBO): Hierbij neemt de huidige directie de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar. Vaak is hier additioneel kapitaal nodig.
• Management Buy-in (MBI): Hierbij neemt een buitenstaander de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar. Vaak is hier additioneel kapitaal nodig.
• Pre-exit: Hierbij wenst de huidige eigenaar een gedeelte van zijn aandelenbezit te vervreemden, ten einde over een aantal jaren het resterende deel te vervreemden.
• Buy & Build: Uitbreiding van de activiteiten, bijvoorbeeld door een overname van een ander bedrijf.

Gerelateerde artikelen