Zakenreis is belast loon in natura

Onlangs heeft de Gerechtshof Arnhem uitspraak gedaan over de reis van directieleden met zakenrelaties, meldt Rechtennieuws.nl. Het geschil was of de bekostiging van deze reis moest worden aangemerkt als loon in natura of als onbelaste verstrekking.

Het oordeel van het hof luidde dat de reis als belast loon in natura in de loonheffing moest worden betrokken tegen de waarde in het economische verkeer. Bij de tiendaagse reis door Namibië stonden diverse toeristenattracties op het programma.

De betrokken werkgever was van mening dat de zakenreis een onbelaste verstrekking betrof. De reis was bedoeld om in het kader van relatiemanagement de contacten met de relaties te versterken en om een basis te leggen voor toekomstige transacties.

De Inspecteur stelde zich echter op het standpunt dat de reis moest worden aangemerkt als belast loon en wees daarbij op het overwegend toeristische karakter van het reisprogramma.

Het hof oordeelde dat de werkgever noch met overgelegde stukken, noch op enige andere wijze aannemelijk heeft kunnen maken dat er enige relatie bestond tussen de zakenreis en de totstandkoming van transacties met de desbetreffende relaties. Daarom dienen de gemaakte kosten als loon in natura in de loonheffingen te worden betrokken.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen