Zakelijke dienstverlening koploper in groei bedrijfspopulatie

Nederlandse bedrijfspopulatie groeit in 2017, ondanks beperkte toename van het aantal starters.

In 2017 groeide de Nederlandse bedrijvigheid met 4 procent. In totaal nam het bedrijfsleven het afgelopen jaar met 103.440 entiteiten toe. Dat blijkt uit de jongste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei laat zich vooral verklaren door de daling van het aantal faillissementen (-23,5%) en ook het aantal opheffingen (-1,3%) nam af. Het aantal starters is in 2017 licht toegenomen (+1,7%). De bedrijfspopulatie is in 2017 harder (+7%) toegenomen dan het jaar ervoor.

“De ontwikkelingen die we gezien hebben in 2017 scheppen ook voor dit jaar positieve verwachtingen voor het bedrijfsleven”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “De afname van het aantal faillissementen was vorig jaar fors en het aantal startende bedrijven is licht toegenomen. Duidelijke tekenen dat het bedrijfsleven in een steeds stabieler vaarwater terecht is gekomen.”

De netto-groei berekent Graydon door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. Voor de stijging van de netto-groei in 2017 is vooral de afname van het aantal faillissementen de onderliggende motor. Het aantal starters is vorig jaar licht gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal zijn er in 2017 234.433 nieuwe bedrijven gestart oftewel 3.952 bedrijven meer dan in 2016.

Zakelijke dienstverlening koploper in netto-groei
Drie sectoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna de helft van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid: de Zakelijke dienstverlening (21,9%), de Financiële instellingen (13,9%) en de Overige dienstverlening (11,5%) stuwen de bedrijvigheid. Alle sectoren zijn gedurende 2017 in omvang toegenomen.

Bijna één op de vijf gestarte bedrijven in 2017 was een Zakelijke dienstverlener. In deze sector startten gedurende 2017 43.759 bedrijven oftewel 6 procent meer dan in 2016. De grootste toename van het aantal starters was in 2017 te zien bij de Energiebedrijven, in deze sector nam het aantal starters met ruim de helft toe (+55%). In bijna alle sectoren nam het aantal starters toe. Alleen in de sectoren Groot- en detailhandel (-5,8%), Transport en Logistiek (-5,3%), Vastgoed (-4,7%) en Leasebedrijven (-2,3%) zijn minder bedrijven gestart dan in 2016. De Groot- en detailhandel valt ook op als het gaat om het aantal faillissementen. In deze sector gingen 888 bedrijven failliet. Net als in 2016 is de sector daarmee koploper in het aantal failliete bedrijven.

Sterkste toename startende bedrijven in Utrecht
De bedrijfspopulatie is in 2017 het meest toegenomen in de provincies Noord-Holland (+26.534 nieuwe bedrijven), Zuid-Holland (+25.126 nieuwe bedrijven) en Noord-Brabant (+12.354 nieuwe bedrijven). De grootste toename in netto-groei was te zien in de provincie Zeeland, daar steeg de netto-groei met 27,3 procent harder dan in 2016.

In de provincie Noord-Holland zijn ook de meeste nieuwe bedrijven gestart gedurende 2017. In de provincie Utrecht was toename van het aantal startende bedrijven het grootst (+4,6%). In de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland nam het aantal starters juist af. In de laatstgenoemde provincie waren er in 2017 1.057 starters minder dan in het jaar ervoor (-4,3%).

Gerelateerde artikelen