Zakelijke dienstverleners somberder

De zakelijke dienstverleners zijn in november somberder geworden. Zij waren minder positief over de toekomstige omzet. Per saldo verwachtte vijf procent van de zakelijke dienstverleners een hogere omzet te boeken in de komende drie maanden, tegen 21 procent een maand eerder. Dit berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren somber gestemd over de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo verwachtte acht procent van de zakelijke dienstverleners dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen.

Het aantal zakelijke dienstverleners dat aangaf dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen was vrijwel even groot als het aantal dat een afname zag. De ondernemers gaven aan dat de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden nog toenam.

De stemming over het economisch klimaat verslechterde enigszins. Per saldo kwalificeerde 38 procent van de zakelijke dienstverleners het economisch klimaat als “slecht”, tegen 36 procent in oktober. Daarvoor waren de zakelijke dienstverleners nog positief over het economisch klimaat.

Gerelateerde artikelen