Zakelijke dienstverleners bezorgd over doorberekening kosten

Ondernemers zoeken zekerheid door verkoop van abonnementen.

Bijna de helft (46%) van de zakelijke dienstverleners in het midden- en kleinbedrijf maakt zich grote zorgen om de druk op tarieven. Het gaat zoal om IT-dienstverleners, architecten en marketing- en communicatiebureaus. Twee jaar geleden waren de zorgen over de kosten nog niet half zo groot 21%. Dit blijkt uit de Exact MKB Barometer.

  • bedrijven kunnen hogere kosten afgenomen diensten moeilijk doorberekenen
  • bedrijven stappen over naar aanbieden van abonnementen
  • bedrijven in dienstverlening doen weinig met data

Inflatie is een belangrijke oorzaak van de zorgen. 41 procent van de respondenten laat weten de hogere kosten niet of maar beperkt door te kunnen rekenen aan klanten. Toch geeft de helft van alle zakelijke dienstverleners in het MKB aan een positieve nettowinstmarge te verwachten in 2023, wat flink hoger is dan het MKB-gemiddelde van 38 procent.

Zorgelijk gebrek aan personeel

Daarnaast maken ondernemers zich zorgen over het gebrek aan personeel. De impact van de hogere kosten is terug te zien in het percentage projecten dat binnen tijd en budget en tegen de gewenste kwaliteit wordt opgeleverd. Dit aantal is gedaald van 74 procent in 2021 naar 63 procent in 2023. Het percentage projecturen dat niet factureerbaar is, steeg met vijf procent naar een totaal van zeventien procent. Het staat gelijk aan een gederfde omzet van  5,3 miljard euro per jaar, waar dit in 2021 nog 3,8 miljard euro was.


Aannames; als CFO, financieel directeur of corporate controller gebruik je ze elke dag bij het nemen van belangrijke beslissingen. Maar aannames zijn vaak het resultaat van persoonlijke ervaringen, van privé overtuigingen en van de omgeving waarin we opereren. Op de jaarlijkse Leadership in Finance Summit worden aannames expliciet gemaakt en omgezet in scherpere inzichten en winnende bedrijfsstrategieën. Reserveer daarom nu al vrijblijvend een plek op het evenement op 31 oktober in het Spant! in Bussum of wijs anderen op dit evenement. Deelname aan het Leadership in Finance Summit is voorbehouden aan (Group-)CFO’s, Financieel Directeuren en Group / Corporate Controllers van organisaties met een omzet vanaf €75 miljoen.


Data spelen beperkte rol in dienstverlening

De MKB Barometer wijst ook uit dat ruim de helft van de zakelijke dienstverleners in het MKB (53%) digitalisering en automatisering prioriteit geeft. Bijna twee derde gelooft dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden. Maar bij bijna de helft van de zakelijk dienstverleners spelen data nog maar een beperkte rol in de organisatie spelen.

Abonnement als verdienmodel

Om minder afhankelijk te worden van de grillige inkomsten van afzonderlijk projecten, zetten zakelijke dienstverleners de afgelopen jaren in op de verkoop van abonnementen. Het aantal bedrijven dat experimenteert of nadenkt over de inzet van abonnementsvormen is toegenomen van 43 naar 52 procent. Vooral de voorspelbare omzet van abonnementen wordt door zakelijke dienstverleners als een voordeel gezien. Veel dienstverleners denken bovendien dat een abonnementenmodel aansluit bij de vraag van de klant en bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid. Een kwart is van mening dat het bijdraagt aan klantenbinding.

Welke financiering past bij stijgende rente, hogere kosten en duurder personeel?

Gerelateerde artikelen