Wwft toezicht op accountants naar AFM

Bij wet is aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgedragen toezicht te houden op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door o.a. accountants. Uit een onderzoek van de Evaluatiecommissie BFT blijkt dat de naleving van de wet door accountants efficiënter kan worden uitgeoefend als dit overgaat van het BFT naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In haar rapport schrijft de commissie dat het huidig aantal onder toezichtstaande beroepsbeoefenaren te omvangrijk is in relatie tot de beschikbare capaciteit. Hierdoor wordt de schijn van toezicht gewekt, terwijl toezicht feitelijk onvoldoende mogelijk is. Daarom zouden bepaalde beroepsbeoefenaren elders moeten worden ondergebracht.

Omdat de accountants toch al voor een groot deel van hun werkzaamheden onder toezicht staan van de AFM is het efficiënter wanneer deze ook gaat toezien op de naleving van de Wwft. Bij het toezicht op advocaten en notarissen zou het BFT volgens de commissie meer gebruik moeten maken van de uitkomsten van de werkzaamheden van de huisaccountant.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen