WWF lanceert raamwerk duurzaam financieel systeem

Handvat voor regelgevers om schade van milieurisico’s te beteugelen.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) lanceert een financieel raamwerk om te helpen bij de integratie van klimaat- en milieurisico’s in financiële regelgeving. Dit is volgens WWF een handvat voor financiële regelgevers, toezichthouders en monetaire autoriteiten om financiële stromen om te buigen naar toekomstbestendige, groene, investeringen. Zij kunnen beoordelen in welke mate klimaat- en milieu gerelateerde en sociale risico’s inpasbaar zijn in regelgeving en monetair beleid.

Het ‘Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities raamwerk (SUSREG) richt zich op centrale banken, regelgevers en toezichthouders. WWV past dit raamwerk toe in veertig landen, waaronder Nederland. Deze groep omvat de meeste leden en waarnemers van het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCB), een internationale commissie van bankentoezichthouders.

WWF stelt dat centrale banken en financiële toezichthouders zich er steeds meer van bewust zijn dat klimaat gerelateerde en milieurisico’s aanzienlijke financiële gevolgen hebben en een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Zo publiceerde De Nederlandsche Bank in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een rapport waarin de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies wordt onderzocht.

Later dit jaar publiceert WWF een scorecard op het online ‘SUSREG Tracker’-platform. Deze scorecard wordt vastgesteld na een gespreksronde met centrale banken, regelgevers en toezichthouders in de veertig landen. Zo beoordeelt WWF ook de prestaties van De Nederlandsche Bank.

Dit platform is bedoeld voor het uitwisselen van ‘best practices’ en vergelijkingen tussen landen. Ook helpt het om gebiedsterreinen te identificeren waar extra inspanningen nodig zijn.

“Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vormen aanzienlijke financiële risico’s”, aldus een toelichting van Aaron Vermeulen, directeur Green Finance bij WWF Nederland. “Banken en financiële toezichthouders zijn essentiële spelers in de transitie naar een duurzamer en veerkrachtiger financieel systeem. We hebben een financiële sector nodig die ten goede komt aan mens en natuur.”

 

Gerelateerde artikelen