WOZ-beschikking 2009 – ook voor bedrijfspand!

Vóór 16 februari 2009 moet elke gemeente de WOZ-beschikking 2009 naar de waardepeildatum 1 januari 2008 afgeven. De WOZbeschikking wordt meestal opgenomen in de aanslag onroerende zaakbelasting en wordt gebruikt bij de bepaling van het eigenwoningforfait, de aanslag onroerende zaakbelasting en waterschapslasten.

Verder is de WOZ beschikking van belang om de bodemwaarde te kunnen vaststellen. Tegen deze beschikking kan, binnen zes weken, bezwaar worden aangetekend indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. In een procedure worden op grond van een wettelijke bepaling geringe waardeverschillen (drempelbedragen) niet gecorrigeerd.

Gerelateerde artikelen