Woningeigenaar betaalt 4 procent meer lokale lasten

Een huishouden met een eigen woning betaalt in 2021 1.361 euro aan lokale lasten, 3,9 procent meer dan in 2020

Van de lokale lasten gaat in 2021 811 euro naar de gemeente, 188 euro naar de provincie en 362 euro naar het waterschap. De lasten variëren van 1.042 euro in Tilburg tot 2.148 euro in Bloemendaal. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden vandaag presenteert. COELO is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Huurders betalen gemiddeld 873 euro: 411 euro aan de gemeente, 188 euro aan de provincie en 275 euro aan het waterschap. Nijmegen is het goedkoopst (528 euro) en Pijnacker-Nootdorp het duurst (1.213 euro). De woonlasten voor huurders zijn lager omdat zij geen onroerendezaakbelasting betalen aan de gemeente en geen heffing gebouwd aan het waterschap. In een deel van de gemeenten betalen zij ook geen rioolheffing.

Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 305 euro voor de ozb, 5,0 procent (15 euro) meer dan vorig jaar. De stijging is het grootst in Opmeer (41 procent), dat zo de begroting sluitend wil maken. Voor huizenbezitters in Haaren die door herindeling bij Tilburg zijn gekomen daalt het ozb-tarief 24 procent zij daar goedkoper af zijn.

Zowel huurders als eigenaar-bewoners betalen afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld 305 euro, 8,0 procent meer dan vorig jaar. De afvalstoffenheffing stijgt al drie jaar sterk. Sommige gemeenten hebben een nieuw, duurder contract afgesloten met de afvalverwerker. Ook zijn er gemeenten die investeren om het scheiden van afval eenvoudiger te maken. Daarnaast heeft het Rijk in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogd. Sommige gemeenten betaalden deze kosten de eerste jaren uit reserves, maar als die op raken kan dat niet meer. Daarnaast leveren ingezameld plastic en papier minder op.