Woningcorporaties nog niet klaar voor sturen op rendement

Een deel van de woningcorporaties is nog niet begonnen met de transitie naar sturen op rendement (11%) of heeft slechts verkennend onderzoek gedaan (28%). Door de huidige regeringsplannen staat de financiële continuïteit van woningcorporaties onder druk. Het belang van sturen op rendement neemt evenredig toe.

Sturen op rendement is het bewust accepteren of verbeteren van de financiële rendementen op basis van het gerealiseerde rendement. Reasult, specialist in financial forecasting software, deed in samenwerking met ORGfit onderzoek onder bestuurders en financieel managers bij woningcorporaties naar de stand van zaken op het gebied van sturen op rendement.

Verder blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft (53%) wel bezig is met het schrijven van een plan voor deze transitie of heeft dat al af. 8 procent is niet van plan om te gaan sturen op rendement. In het whitepaper ‘Stand en verstand van zaken van sturen op rendement’ zijn de onderzoeksresultaten gecombineerd met kennis en expertise om de transitie te volbrengen.

“Sturen op rendement is noodzakelijk om te overleven. Financieel rendement is cruciaal om het volkshuisvestelijke belang te blijven dienen. Dit maakt dat woningcorporaties aan het beginpunt staan van grote veranderingen in strategie en beleid. Door te besluiten om op rendement te sturen, kies je voor continuïteit van de corporatie”, aldus Aart Zandbergen, Managing Director bij Reasult. “Actuele ontwikkelingen zijn niet te ontkennen, net zomin als het belang van sturen op rendement. Alle corporaties die nog geen plan op de plank hebben liggen, raad ik aan om er zo snel mogelijk aan te beginnen.”

Bron: Reasult

Gerelateerde artikelen