Witwassen loopt in Nederland nog in de miljarden

Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland.

Op jaarbasis gaat het om zo’n 16 miljard euro, wordt maandag bekendgemaakt. Dat geld is voor 90 procent afkomstig van drugshandel en fraude, meldt Trouw.

De berekening is gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut gelieerd aan het ministerie van justitie en veiligheid. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, analyseerden ze een berg data over onder meer de omvang van de criminaliteit in Nederland en over de witwasstromen tussen landen. Van de 16 miljard euro komt 9,1 miljard uit het buitenland.

Omdat de criminaliteitscijfers van recentere jaren nog niet officieel zijn vastgesteld, geldt de schatting van 16 miljard euro voor 2014. Er is volgens de onderzoekers geen reden te denken dat er sindsdien veel is veranderd.

De laatste keer dat er vanuit de wetenschap een concreet getal op het witwassen is geplakt, was in 2004. Toen kwam de schatting uit op 18,5 miljard euro. Op basis van meer data is een nieuwe schatting gemaakt voor 2004 die lager uitkomt: op 13 miljard euro.

Gerelateerde artikelen