Winst ondernemingen stijgt in 2006 met bijna 7 procent

fallback
De voorlopige cijfers van de niet-financiële ondernemingen laten een toename van het netto resultaat na belasting zien van 6,7 procent tot 87,9 miljard euro (2006). Het binnenlands bedrijfsresultaat neemt echter met 2,7 procent af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het resultaat deelnemingen, vooral uit het buitenland, groeit met 44,7 miljard euro. De financiële lasten nemen toe van 4,6 miljard euro tot 6,2 miljard euro. De vennootschapsbelasting daalt met 3,8 miljard euro tot 14,3 miljard euro.

De rentabiliteit ten opzichte van het eigen vermogen blijft in 2006 met 21,6 procent op een historisch hoog niveau. Sinds 1992 kwam de rentabiliteit alleen in 2000, 2005 en 2006 boven de 20 procent.

Gerelateerde artikelen