Winst deurwaarders sterk onder druk

Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over.

In 2013 bedroeg de winstgevendheid van de branche gemiddeld slechts 3%.Van verbetering lijkt in 2014 en 2015 geen sprake, omdat de omzetten verder onder druk komen en aanpassing van de kosten langzaam verloopt. 
De omzet van de 165 gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland bedroeg in 2013 ongeveer €418 mln. De omzet liet daarmee voor het eerst sinds 2006 een daling zien:-6%. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, zoals druk op afgesproken tarieven, een afnemend aantal gerechtelijke procedures (vanwege hogere griffierechten is de inning van kleine bedragen niet altijd lonend) en het simpelweg niet kunnen betalen door debiteuren. 
Veel van deze factoren spelen na 2013 nog steeds. Op termijn komt daar mogelijk de inkomsten drukkende aanbesteding door het CJIB bij. Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht maakt het bovendien op termijn mogelijk om van de inschakeling van de deurwaarder af te zien. Digitale rechtsingang leidt tot een geschatte € 9 mln. omzetverlies, zo’n 2% van de brancheomzet.
Winst sterk onder druk
Minder gevulde orderportefeuilles, wettelijke beperking van in rekening te brengen kosten, wijziging in regelgeving omtrent waardering, een afname van het gemiddelde bedrag per debiteur en een toename van de kostprijs drukken de winstgevendheid. In 2013 bedroeg de gemiddelde winst / omzetverhouding slechts 3%. 
__________________________________________________________________________
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________
 
De winst van de totale branche als percentage van de brancheomzet ligt met 7% weliswaar iets hoger, maar dat duidt er op dat kleine kantoren het extra zwaar hebben. De winsten lijken in 2014 verder onder druk gekomen. Hoe de nieuwe aanbesteding door CJIB uitpakt, is onduidelijk nu de gunningsbeslissing is ingetrokken. Het aantal kantoren dat in opdracht van CJIB werkt werd aanvankelijk sterk teruggebracht, waardoor  kantoren die sterk afhankelijk zijn van de overheidsopdrachten verder in de problemen zouden komen.
Hoogste tijd voor koerswijziging
Gegeven de ontwikkelingen is het zaak de bakens te verzetten. Deurwaarders kunnen mee in de verschuiving van het belang van inning van niet-betaalde bedragen achteraf, naar het voorkomen van uitstaande schulden vooraf, als zij hun kennis van betaalgedrag effectiever inzetten. Digitalisering van de rechtspraak noopt kantoren daarnaast tot ontwikkeling van meer activiteiten, om zich aan omzetkrimp te onttrekken. 
“Er wordt al veel gewerkt aan uitbreiding van de dienstverlening van bestaande klantengroepen. Zo bieden kantoren aan bijvoorbeeld woningcorporaties ontzorgende diensten in schuldhulpverlening van huurders, aanpak van overlast en woonfraude. Dienstverlening op het vlak van debiteurenbeheer en factoring is al veel langer gebruikelijk. Er zijn waarschijnlijk ook echt nieuwe activiteiten nodig. Te denken valt aan juridische advisering in het schulden en verbintenissendomein of een grotere rol in de afwikkeling van faillissementen”, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING.
 

Gerelateerde artikelen