Wim Westerbeek, IB-Groep: ‘Extraverte controllers in het Noorden’

fallback
De IB-Groep in Groningen verschaft niet alleen de studiefinanciering, maar kent ook een zeer jonge financiële afdeling. Concerncontroller Wim Westerbeek aan het woord.

Wat voor soort mensen zoeken jullie?
‘Wij zoeken controllers die niet alleen gericht zijn op de financiën, maar ook gericht zijn op de besturing. Wij zoeken controllers die communicatief zijn, in een keten willen werken en vakkennis hebben. Advisering van het lijnmanagement is ook zeer belangrijk, evenals een pro-actieve instelling. De controller moet vanuit zichzelf adviseren, niet pas als hem iets wordt gevraagd.’


Wat zijn de issues waar de controllers voor komen te staan?
‘Wij zijn een veranderende organisatie in een veranderende omgeving. Ontwikkelingen als internet, veranderende wetgeving, discussies over basisregistraties hebben invloed op onze organisatie. Door dit alles verandert ook de rapportagestructuur. Wij zijn nu ook bezig met de implementatie van SAP voor de financiële besturing.


Kun je zomaar bij de financieel directeur binnenlopen?
‘Controllers kunnen ongevraagd binnenlopen. Op de financiële afdeling heerst een informele sfeer waar hard gewerkt en veel gecommuniceerd wordt. Maar we lachen ook veel.’


Hoe zijn jullie arbeidsvoorwaarden?
‘Conform de cao van het Rijk. Uit het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat 80 procent tevreden is over de primaire arbeidsvoorwaarden en 90 procent over de secundaire arbeidsvoorwaarden.’


Hoe ziet de organisatie eruit?
‘Er zijn drie directies: klantenservice, onderwijsservice en ict. Daarnaast kent onze organisatie een staf en is er een serviceorganisatie voor de ondersteuning.’


Wat biedt u de kandidaten voor een uitdaging?
‘De IB-Groep biedt je de kans om snel door te groeien. Al na een of twee jaar kunnen controllers een stap maken.’


Hoe krijgt u de specialisten te pakken?
‘We hebben bijvoorbeeld regelmatig contact met het samenwerkingsverband Noorderlink. Dat helpt. Daarbij zijn veel grote noordelijke bedrijven aangesloten. Soms schakelen we ook een headhunter in. Ook open sollicitaties zijn zeer welkom.’


De kern
Fte in financiële en administratieve functie: 70
Aantal financiële vacatures per jaar: 15
Aantal werknemers: 1.600
Kostenbesteding: 140 miljoen euro
Ziekteverzuim: vijf procent
Budget opleiding & training: 3 procent van de loonsom
Recruiter finance: http://www.ib-groep.nl/
Missie bedrijf: De IB-groep is de vanzelfsprekende partner bij de uitvoering van complexe wet -en regelgeving voor organisaties in het publieke domein.
Kernwaarden: Betrouwbaar, meedenkend, kennisgericht en creatief.

Gerelateerde artikelen