Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid leiden tot meer personeelsverloop in flexibele schil

Hoewel met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) flexibele arbeidskrachten meer zekerheid moeten krijgen over hun baan, verwacht slechts een op de twaalf HR-professionals (8%) meer mensen in vaste dienst te nemen. Hiermee lijkt de Wet zijn doel voorbij te schieten. Ruim een op de drie HR-professionals (36%) verwacht bovendien meer verloop in flexibele arbeidskrachten door wijzigingen in de WWZ.

“De Wet Werk en Zekerheid moet werkgevers stimuleren om flexwerkers eerder een vast arbeidscontract aan te bieden, maar bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop binnen de flexibele schil. De Wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect,” zegt Dik van Leeuwerden, Manager Kenniscentrum Wet- en regelgeving bij ADP. Een op de acht HR-professionals denkt zelfs dat vaste contracten sneller worden beëindigd. 
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. 
Geen beleid voor flexibele krachten
Hoewel bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt, zegt ruim vier op de tien HR-professionals (42%) geen beleid te hebben dat gericht is op de inzet van flexibele arbeidskrachten. 
Hierbij gaat het om richtlijnen die betrekking hebben op het selecteren, opleiden en ontwikkelen van personeel. Maar ook evaluatie- en exitgesprekken en het structureel onderhouden van contacten zijn activiteiten die hiertoe behoren. Ook dit is niet in lijn met de plannen van het kabinet, dat met de wijzigingen werkgevers juist wil uitdagen om te investeren in werk-naar-werktrajecten.
Geen extra banen ondanks Participatiewet 
Ook de implementatie van de Participatiewet binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een vijfde hiervan (21%) streeft wel ernaar om deze banen te creëren. Bijna een derde van de organisaties (30%) is niet van plan om stappen te ondernemen voor arbeidsbeperkten. Dit ondanks de afspraken die werkgevers met de overheid hebben gemaakt in het sociaal akkoord en een dreigend quotum als daar niet aan wordt voldaan.
Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven (36%) kent al een aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en de collectieve sector lopen hierin voorop.
Werkkostenregeling niet op agenda
Net als de Participatiewet lijkt de werkkostenregeling nog niet veel indruk te maken op werkgevers. Hoewel de regeling inmiddels al vijf jaar loopt en per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht wordt, besteedt een meerderheid van de bedrijven hier weinig aandacht aan. Twee derde (68%) van de organisaties is nog niet overgestapt op de werkkostenregeling. Vooral in de sectoren handel en transport (73%) en in de kennisintensieve dienstverlening (71%) zijn nog weinig organisaties overgestapt. De overheid past van alle sectoren de nieuwe werkkostenregeling het vaakst toe (43%). 
“Veel bedrijven stellen de overstap zo lang mogelijk uit. Het is echter gunstiger om nu al de wijzigingen te implementeren zodat je straks goed bent voorbereid,” aldus Van Leeuwerden.

Gerelateerde artikelen