Wijzigingen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Fortis Bank Nederland

fallback
Fortis Bank kondigt de volgende wijzigingen aan in de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland.

De heer Kees Beuving, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland, is benoemd tot voorzitter en volgt de heer Sjoerd van Keulen op.
De heer Jan van Rutte, lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland, is benoemd tot vice-voorzitter.

Voorts zijn de heren Frans van Lanschot, Fred Bos en Rob ten Heggeler benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland met respectievelijke aandachtsgebieden Merchant Banking, Kredieten en Network Banking. De benoeming van de heren Bos en Ten Heggeler is onder het gebruikelijke voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

De heer Bert Schoenmakers heeft zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland per 1 september jongstleden neergelegd wegens vervroegde uittreding. Daarnaast zal de heer Cees Roovers zijn functie om diezelfde reden per 1 februari 2003 neerleggen.

Nieuwe leden
De heer Frans van Lanschot (1950) is sinds 2000 general manager Global Corporate Banking van Fortis Bank. Als lid van de Raad van Bestuur is hij verantwoordelijk voor Merchant Banking (Corporate & Investment Banking en Financial Markets). De heer Van Lanschot trad in 1981 in dienst bij MeesPierson. In 1997 trad hij toe tot het Management Team van Corporate Banking.

De heer Fred Bos (1961) is sinds 2001 general manager Kredieten van Fortis Bank Nederland. Als lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland is hij verantwoordelijk voor Kredieten. De heer Bos trad in 1991 in dienst bij MeesPierson. In 2000 trad hij toe tot het Management Team van Kredieten als general manager Corporate Kredieten.

De heer Rob ten Heggeler (1963) is sinds 2001 general manager Mediumsized Enterprises. Als lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland is hij verantwoordelijk voor Network Banking (Medium-sized Enterprises en Retail Banking). De heer Ten Heggeler trad in 2001 in dienst bij Fortis Bank.

De Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland zal als volgt zijn samengesteld:

drs. C.J. Beuving, voorzitter
drs. J.C.M. van Rutte, vice-voorzitter
mr. H.P.F.E. Bos
mr. drs. R.H.L. ten Heggeler
mr. F.J. van Lanschot
mr. C.J.M.R. Roovers, (tot 1 februari 2003)
P.L. Vandekerckhove