Wie zijn aansprakelijk bij de burgerlijke maatschap?

De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer partners zich verbinden met het oogmerk daarmee voordeel te halen (art 7 A: 1655 BW). Aansprakelijkheid geldt voor de beheers- en beschikkingsdaden.
Bij beheersdaden moet men denken aan alle handelingen die behoren tot de normale  dagelijkse uitoefening van de maatschap. In beginsel zijn alle maten tot beheerdaden bevoegd. Als de ene maat een beheersdaad verricht, zijn de overige maten daaraan ook gebonden. Ook al hebben de overige maten geen uitdrukkelijke toestemming voor bepaalde inkopen gegeven. De maatschap kan niet failliet worden verklaard. Het zijn de maten die failliet kunnen gaan. Indien een van de maten/vennoten failliet gaat, dan wordt de maatschap beëindigd (art 7A: 1683 lid 4BW).
 
________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
 
__________________________________________________________________________