Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

Uiteraard overviel het succes ons. Wij dachten in eerste instantie dat we 100.000 apparaatjes konden verkopen in 12 maanden. Het werden er 350.000.

De voorbereiding op de introductie van de GO vereiste al de nodige aanpassingen bij het bedrijf dat toen nog op een bescheiden locatie op de Spuistraat gevestigd was. De ontwikkelingskracht was immers van jongsaf aan in de onderneming maar de ondersteunende afdelingen en faciliteiten moesten van de grond af worden opgebouwd. Verreweg het belangrijkste besluit was de wisseling van logistiek dienstverlener. Tegelijkertijd werd de marketing campagne ontwikkeld en werd de financiele basis gelegd door een krediet faciliteit te regelen om in de voorziene werkkapitaal behoefte te kunnen voorzien..

De financiele functie binnen TomTom heeft dan ook een stormachtige groei doorgemaakt, net zoals de logistieke functie. Zeker toen het succes in alle hevigheid losbarstte. Achteraf gezien zijn de juiste beslissingen op het juiste moment genomen. Ik zou niet weten hoe we de enorme vraag naar onze producten in goede banen hadden kunnen leiden zonder van logistiek dienstverlener te zijn gewisseld. Een grote rol werd gespeeld door de managers die in de aanloop naar de introductie en kort erna zijn aangetrokken. Afdelingen moesten verder en in rap tempo worden opgebouwd en nieuwe processen en producten moesten worden ontwikkeld. Dat vraagt snelle en daadkrachtige besluitvorming. TomTom heeft bewezen dat het in staat is geweest om in alle stadia van haar groei de juiste managers aan te stellen en haar organisatie keer op keer aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Hoewel de groei overduidelijk nog niet ten einde is ( waarschijnlijk de understatement van het jaar) zijn we als onderneming wel in een nieuwe fase van de ontwikkeling aangekomen. Met de toegenomen omvang en uitbreiding van het producten en dienstenaanbod wordt de behoefte aan coordinatie en structuur groter. Ook de status van AEX onderneming heeft invloed. Je staat toch opeens in de publieke belangstelling. Dit stelt hoe je het went of keert toch zwaardere eisen op het gebied van Finance & compliance ( rijmt mooi). Onze onderneming en de mensen die er werken is niet veel tijd gegund om hieraan te wennen. Snel veranderen en aanpassen kost energie en kracht en doet hier en daar een beetje pijn. TomTom is echter nog relatief jong en is daardoor flexibeler dan “oudere” ondernemingen.

Nog steeds is er aan innovatiekracht geen tekort maar zal de wijze waarop de onderneming in staat zal zijn om de effectiviteit en efficientie van haar kern en ondersteunende processen verder te verbeteren bepalend zijn voor het succes in de toekomst, want : wie verandert, overleeft.

Gerelateerde artikelen