Wetsvoorstel wijziging jaarrekeningenrecht

De Tweede Kamer heeft op 17 juni een wetsvoorstel tot wijziging van het jaarrekeningrecht ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening in behandeling genomen.

De richtlijn beoogt verbetering van de efficiëntie en het concurrentievermogen van bedrijven in de EU en het herstel van het vertrouwen van de Europese beleggers na de recente golf van corporate governance- en jaarrekeningschandalen.

De richtlijn heeft tot doel in de EU de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen te verbeteren en het vertrouwen van het publiek in jaarrekeningen en jaarverslagen te vergroten door meer, consequente en specifieke informatie te verschaffen.

Om dit doel te bereiken, zijn in de richtlijn enkele maatregelen opgenomen. Denk aan de verplichting voor beursgenoteerde vennootschappen tot het opnemen van een corporate governanceverklaring in de jaarstukken en het verhogen van de grensbedragen die gelden voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Naar verwachting profiteren hierdoor meer ondernemingen van de vrijstellingen van jaarrekeningvoorschriften.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen