Wetsvoorstel Incassokosten gaat miljoenen kosten

Het Wetsvoorstel Incassokosten beschermt de consument niet tegen te hoge incassokosten, maar zadelt de consument en de samenleving juist op met veel hogere kosten. Invoering van de nieuwe wet leidt tot een enorme stijging van het aantal gerechtelijke procedures.

Dit stelt Jet Creemers, voorzitter van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen).

Het wetsontwerp gaat alleen over de kosten en niet over de inhoud en kwaliteit van het incassotraject. Het Wetsvoorstel Incassokosten moet consumenten beschermen tegen te hoge incassokosten, maar heeft het tegenovergestelde effect. Het gerechtelijke apparaat loopt vast, de kosten van de rechterlijke macht verdubbelen en de doorlooptijd van incassovorderingen wordt meerdere jaren.

Creemers: ‘Het bedrijfsleven krijgt hierdoor enorme liquiditeitsproblemen. Oude vorderingen worden slecht betaald en het bedrijfsleven moet 100 miljoen euro per jaar extra afschrijven, met een stijging van faillissementen en de werkloosheid als gevolg. Met name in het MKB.’

Aanzienlijk meer debiteuren komen terecht in een gerechtelijk traject. Met de door de NVI aangetoonde aanwas van het aantal nieuwe vorderingen tot 3,2 miljoen per jaar – met een waarde van ruim 3 miljard – zorgt dit voor een complete verstopping van het gerechtelijk systeem.

‘Op dit moment eindigt 12% van de incassozaken in een gerechtelijke procedure. Met de nieuwe wet stijgt dit percentage explosief (naar 30-40%) met kleine vorderingen. Hierdoor dreigt het gerechtelijk apparaat 750.000 extra zaken per jaar te verwerken te krijgen.

Dat is 3.000 extra zaken per werkdag. De kosten voor de debiteur en samenleving vermenigvuldigen. Dit kost de samenleving  € 100 – 350 miljoen extra gerechtelijke kosten, die moet worden betaald door de consument. Het bedrijfsleven blijft zitten met meer openstaande vorderingen, doordat een goed minnelijk traject voor de kleinere bedragen onmogelijk wordt’, aldus Creemers.

De schuldeiser ontvangt geen geld en de wanbetaler wordt beloond. Dit ontwricht de Nederlandse economie. Creemers pleit voor een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het Wetsvoorstel Incassokosten. Belangrijk focuspunt is de hoogte van het minimale bedrag voor incassokosten. Dit bedrag moet kostendekkend zijn voor het minnelijke incassotraject dat incassobureaus voeren en het aantal gerechtelijke procedures reduceren (in plaats van laten toenemen).

Volgens Creemers moet de nieuwe wet een keurmerk voor incassobureaus opnemen, om wildgroei en wanpraktijken door incassobureaus aan te pakken. Dit verbetert de controleerbaarheid van de incassomarkt en heeft meer effect, dan een wet die slechts ingaat op de incassokosten.

 

Gerelateerde artikelen