Wet winstuitkering ziekenhuizen dreigt te sneuvelen

Het wetsvoorstel om ziekenhuizen voortaan toe te staan om winst uit te keren, dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Het CDA weigert het wetsvoorstel te steunen, waardoor er nu geen meerderheid voor is.

CDA-senator Anne Flierman laat het Financieele Dagblad weten dat hij zich ‘op zich iets kan voorstellen bij het uitkeren van rendement op vermogen’ door ziekenhuizen, maar dat de christendemocraten het wetsvoorstel alleen willen steunen als ze op een ander terrein hun zin krijgen. VVD en PvdA en D66, ChristenUnie en SGP moeten dan hun plan laten varen om de vrije artsenkeuze te beperken. Het CDA wil de vrije artsenkeuze behouden. Zowel aanpassing van de vrije artsenkeuze als het toestaan van winstuitkeringen is deze week aan de orde in de Eerste Kamer. 
Het mogelijk maken van winstuitkeringen door ziekenhuizen is een oude wens van minister Edith Schippers Volksgezondheid). Veel ziekenhuizen hebben moeite om leningen voor onder meer zorginnovaties van banken te krijgen. Het bankwezen houdt vanwege de strengere buffereisen en de crisis de hand op de knip. Als ziekenhuizen straks hun winst mogen uitkeren, kan dat bijvoorbeeld pensioenfondsen verleiden geld in de zorgsector te steken, hoopt Schippers. Critici wijzen erop dat ziekenhuizen voor investeerders ook dan onaantrekkelijke partijen zijn, vanwege de gebrekkige transparantie op het gebied van kosten en de politieke afspraken over het terughalen van geld bij overschrijdingen.

Gerelateerde artikelen