Wet Uniformering Loonbegrip onbekend bij HR en salarisadministratie

Het merendeel van de HR-professionals (50%) heeft nog nooit van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) gehoord, of kent deze alleen van naam. In 16% van de gevallen heeft het Hoofd Salarisadministratie er nog nooit van gehoord, bij medewerkers salarisadministratie ligt dit zelfs op 30%.

Dit blijkt uit onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP onder ruim 500 Nederlandse HR-professionals.

Uit het jaarlijkse HR Trends onderzoek van ADP, Berenschot en Performa Uitgeverij onder 1.100 Nederlandse HR-professionals komen soortgelijke uitkomsten naar boven. Zo geeft 57% van de HR-professionals in dat onderzoek aan niet goed te kunnen inschatten wat de impact van ULB op de administratieve lasten is.

De ULB wordt per 1 januari 2013 ingevoerd en moet onder meer de loonstrook inzichtelijker maken. Volgens 39% van de ondervraagde HR-professionals zal dit tot meer vragen over de loonstrook leiden. Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP, wijst erop dat HR-professionals bij het maken van plannen voor 2013 nu al rekening moeten houden met de wijzigingen die eraan komen.

“Wij merken dat nog lang niet alle salarisadministrateurs en HR-professionals voldoende weten over de ULB, terwijl de wet over twee maanden al van kracht is,” zegt Van Leeuwerden. “Bijvoorbeeld het voordeel van het privégebruik van de lease-auto is een punt van aandacht voor de HR-afdeling, dit behoort namelijk per 2013 tot de grondslag van de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor een pensioenregeling die gebaseerd is op deze grondslag behoort de auto dus ook tot de grondslag voor het pensioengevend loon. In de belastingwetgeving is echter opgenomen dat over dit voordeel geen pensioen mag worden opgebouwd. In die zin zullen pensioenreglementen dus moeten worden aangepast of verduidelijkt.”

Aangezien de HR-afdeling de komende tijd met meer veranderingen te maken krijgt, zoals het SEPA-proof maken van de salarisadministratie en de invoering van de werkkostenregeling, is het iets om nu al rekening mee te houden om de administratieve lasten goed te kunnen opvangen. “Verder kan de ULB door wijziging in de heffing van de WW-premie ook behoorlijke financiële consequenties hebben. De financiële afdelingen van bedrijven zullen de consequenties voor het bedrijf willen weten. Hieruit blijkt eens te meer dat, net als bij de werkkostenregeling, afdelingen steeds meer moeten samenwerken,” aldus Van Leeuwerden.

Bron: ADP

Gerelateerde artikelen