Wet Toezicht Kredietunies krijgt groen licht van Brussel

Het werkkapitaal dossier
De Wet Toezicht Kredietunies (WTK) heeft groen licht gekregen uit Brussel. De wet is per 1 januari 2016 van kracht. 'Dit is heel goed nieuws voor kredietunies, zij kunnen nu geld aantrekken op een manier die beter past bij de investeringshorizon van ondernemers,' aldus voorzitter Jan Kamminga van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK).

De Wet Toezicht Kredietunies geeft kredietunies de mogelijkheid om middelen van investeerders aan te trekken in de vorm van obligaties of spaardeposito’s. Obligaties en spaardeposito’s sluiten beter aan bij de investeringshorizon van investerende ondernemers dan de huidige mogelijkheden (perpetuele leden certificaten). Tot een grens van €10 miljoen kan dit, na goedkeuring van Brussel, zonder toezicht. Daarboven zal tot een grens van € 100 miljoen sprake zijn van een specifiek toezichtregime voor kredietunies.

De juridische stukken die nodig zijn om obligaties uit te geven heeft de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) beschikbaar voor haar leden. De VSK bestaat uit 15 kredietunies en wordt ondersteund met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De VSK heeft als doel om meer mogelijkheden te creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

• Kamerbrief inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies

Gerelateerde artikelen