Wet ‘opheffing verpandingsverbod’ aangenomen, biedt kredietruimte voor bedrijven

Ruimere mogelijkheden bedrijfsfinanciering

De Tweede Kamer heeft vandaag de Wet Opheffing Verpandingsverboden aangenomen. Verpandingsverboden zijn bepalingen in algemene inkoopvoorwaarden die leveranciers verbieden om hun uitstaande vorderingen over te dragen of als onderpand te gebruiken voor financiering. Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft in het verleden geklaagd omdat dit het verkrijgen van krediet belemmert. Dat meldt de koepelorganisatie van factoringmaatschappijen, FAAN.

  • Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen door de Tweede Kamer.
  • Extra kredietruimte van 400 tot 600 miljoen euro voor de factoringmarkt.
  • Totale extra kredietruimte voor Nederlandse ondernemingen geschat op 1 miljard euro

Uit een recente inventarisatie blijkt dat het opheffen van verpandingsverboden alleen al voor de factoringmarkt een extra kredietruimte van 400 tot 600 miljoen euro kan opleveren. Voor Nederlandse ondernemingen in het algemeen wordt de totale extra kredietruimte zelfs ingeschat op 1 miljard euro. Dit betekent direct extra werkkapitaal voor ondernemers om te investeren en te groeien.

Nieuwe mogelijkheden voor leveranciers

Dankzij de Wet opheffing verpandingsverboden kunnen leveranciers nu meer vorderingen aan factormaatschappijen aanbieden als onderpand of overdragen. Vorderingen die eerder niet financierbaar waren vanwege verpandingsverboden komen nu wel in aanmerking voor financiering.

Innovatie

Het aannemen van deze wet is een belangrijke stap voor alle (mkb-)ondernemingen die gebruikmaken van financieringsoplossingen van factormaatschappijen in Nederland. De verruiming van kredietmogelijkheden stimuleert investeringen, innovatie en groei, vooral in economisch onzekere tijden.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen